ISPadmin 4.24 beta3

Obecné

Byl zprovozněn nový systém řízení skriptů obsluhujících základní činnosti systému (update routerů, vyčítání dat, aktualizace grafů, odesílání emailů, parsování emailů, atd.). U každého procesu se zaznamenává čas jeho posledního spuštění a průměrná doba jeho běhu. Pokud je při provádění skriptu překročena povolená doba běhu, dojde k pozastavení následného spouštění do doby resetu tohoto pozastavení. Ten se provádí každou celou hodinu. Zároveň se emailem odešle upozornění administrátorovi, jakož i technické podpoře systému ISPadmin (debug @ ispadmin.eu). Tyto emaily poté slouží pro analýzu běhu jednotlivých procesů a jejich následnou optimalizaci. Zasílání těchto notifikací je možné deaktivovat pomocí položky ps_manager_send_info v Nastavení Syst. nastavení Obecné.

 

Tento systém má za úkol zabránit přetížení serveru a následnému vyčerpání systémových prostředků, čímž se zabrání vzniku potenciálních problémů souvisejících s během systému. Je důležité, abyste na tyto notifikační emaily nějakým způsobem zareagovali. Měli byste prověřit výkon svého systému a případně kontaktovat technickou podporu ISPadmin.

 

Chtěli bychom Vás ujistit, že výše zmiňované emailové notifikace neobsahuje žádné osobní či jiné citlivé údaje. Uvedené údaje slouží pouze pro účely vývoje a optimalizace systému a dále pro poskytování technické podpory k systému ISPadmin (v případech, kdy se řeší problémy týkající se běhu jednotlivých procesů).

 

Aktuální stav provádění jednotlivých skriptů si můžete zkontrolovat spuštěním skriptu /usr/local/script/ispadmin/cronProcessManager.pl debug z konzole systému. Ve výpisu, který se zobrazí na obrazovce, jsou dočasně pozastavené skripty vyznačeny červeně. Ve sloupci Delka trvani se zobrazuje průměrná doba trvání skriptu. Ve sloupci Cyklus je uveden povolený čas pro každý jednotlivý skript. Skripty, které jsou vyznačené zeleně, jsou běžící procesy.

 

Klienti

 • U služby IPTV je nyní možné přidat poznámku.

 • HU lokalizace: Bylo opraveno chybné zobrazování ceny služby Internet v Kartě klienta, v Klienti Internet a v nastavení tarifů, ke kterému docházelo při nastavení individuální sazby DPH pro službu Internet.

 • Byl opraven formulář pro přidávání Obecné služby. Před opravou nebylo možné zadat cenu ve formě desetinného čísla.

 • Při vystavování opravného daňového dokladu jej systém defaultně okamžitě potvrdí (checkbox Potvrdit ODD ihned). Dobropis je tak okamžitě zahrnut do účetních přehledů v systému.

 

Hardware

 • V Hardware Routery jsou u grafů vybraného routeru k dispozici popisky jednotlivých interfaců.

 • Byl optimalizován ramdisk a skripty pro vyčítání dat a grafování.

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Radius Stat. účtů.

 

Nastavení

 • V Nastavení Smlouvy Hromadné byl přidán filtr Tarif. Pomocí něj můžete generovat hromadné smlouvy jen pro určitý tarif.

 • Byla opravena funkce auto_logout. Systém nezobrazoval nastavenou hodnotu (v minutách), nýbrž pouze informaci o tom, zdali je daná funkce zapnuta či vypnuta.

 • Byla znovu povolena záložka Nastavení Administrátoři Skupiny admin. V nastavení práv jednotlivých administrátorů nyní můžete jednu takovou skupinu vybrat.

 • Sledovanitv.cz: V Nastavení Tarify IPTV lze při editaci tarifu upravit jeho název a API kód dle instrukcí ze sledovanitv.cz.

 • V Nastavení IP pools IP Pools NAT je nyní možné u rezervovaných IP adres přidat poznámku.

 • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nově proměnná mac_logger, pomocí které můžete zapnout/vypnout logování MAC adres do historie. Výchozí stav: vypnuto. V tomto stavu je významně omezen počet přístupů do databáze.

 

Statistiky

 • Byly opraveny chyby v CSS v záložce Statistiky Historie Nastavení.

 

Fakturace

 • Fakturace Peněžní deník: V popisu platby je vidět jméno klienta, kterého se daný záznam týká.

 • Byl upraven vodoznak používaný na proforma fakturách. Nyní je z hlediska PDF specifikace validní.

 

Ostatní

 • Byla přepsána stránka Ostatní Wiki.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika