ISPadmin 4.26

ISPadmin 4.23 Stable

 

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.26 Stable

 

Byly implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.26 beta6

Hardware

 • Bylo upraveno zálohování routerů. Nově se vytvářejí i měsíční zálohy. Nastavení počtu záloh zůstalo stejné, ale změnila se metoda/logika jejich vytváření. Pokud je například počet záloh nastaven na 10, vytvoří se 5 denních a 5 měsíčních záloh. Polovinu tedy vždy tvoří denní a druhou polovinu měsíční zálohy. Pokud je zadáno liché číslo, je počet denních záloh větší než počet měsíčních. Celkový obsazený diskový prostor zůstane nezměněn.

 

Statistiky

 • Byla upravena fronta neodeslaných SMS (Statistiky Stat. serveru SMS). Nyní se zde zobrazují i SMS zprávy, které nebyly odeslány kvůli nějaké chybě SMS brány (dříve: Ostatní Nástroje > Chyby SMS). Je možné je znovu odeslat nebo smazat.

 

Fakturace

 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka SEPA_custom_mandate_identification, pomocí které můžete de/aktivovat pole SEPA ID na stránce nastavení klienta. Pokud je toto pole vyplněno, použije se při generování SEPA SDD XML.
 • HU lokalizace: Poštovní šek OC31 - Je podporováno zalamování řádků. U celkové částky již nejsou desetinná místa.

 

 

ISPadmin 4.26 beta5

Klienti

 • Karta klienta / Fakturace / Platby: Nově se v seznamu přijatých plateb zobrazuje i sloupec Přijal, ve kterém je uveden administrátor, který provedl přijetí platby (přes Fakturace Úhrady Úhrady).
 • Byla opravena chyba kontrolního mechanismu na stránce Přidat nový kontakt / Změna kontaktních údajů. U firemních klientů nebylo možné zadat do pole jiné než numerické hodnoty.
 • Byla opravena chyba vznikající při stornu dobropisu, kdy se dobropisovaná částka nepřičetla zpět do kreditu klienta.
 • V nastavení služby IPTV je nyní možné vložit číslo smlouvy.
 • V nastavení služby kabelového internetu (CMTS) je nyní možné nezadávat IP adresu klienta. Použije se dynamická IP adresa z rozsahu, který je definován na daném routeru v sekci Routované sítě (pole Dynamický rozsah DHCP). Aby bylo možné takovou službu uložit, je nezbytné, aby byl v nastavení daného routeru zaškrtnut checkbox Používat DHCP.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Služby je možné řadit dle názvu nebo ID. To se může hodit například tehdy, když je některá ze služeb primární a ostatní sekundární.

 

Hardware

 • Hardware Routery: U routerů typu Mikrotik se zapnutým DFS se nyní zobrazuje aktuální hodnota frekvence, nikoliv hodnota nastavená.
 • Byla opravena chyba extra kontaktu v nastavení routeru, která mohla způsobit problém s odesíláním Nagios notifikací.
 • Byly přidány notifikace k zálohování routerů. Pokud dojde k nějakému problému, bude administrátorovi odeslán email s informacemi.

 

Nastavení

 • CZ lokalizace: Do Nastavení Syst. nastavení Obecné byla přidána položka check_5G_meteoradar, pomocí které lze de/aktivovat hlídání kanálů, na kterých vysílají meteoradary.

 

Fakturace

 • REVERSE CHARGE - ÚPRAVY:
  • Tato funkce je nyní dostupná ve všech lokalizacích. De/aktivovat ji můžete pomocí položky reverse_charge ve Fakturace Nastavení Obecné.
  • Globálně je dostupné i pole Kód plnění, které je možné vypnout pomocí položky reverse_charge_code ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka invoice_vat_table, pomocí které lze zapnout/vypnout zobrazování souhrnného rozpisu DPH na fakturách. Výchozí nastavení: vypnuto.
 • Fakturace Přeplatky Přeplatky: V exportních souborech přibyl sloupec Fakturační skupina. Navíc bylo doplněno automatické generování CSV souborů. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Banka je nová záložka Statistiky. Na této stránce dochází k automatickému generování CSV souborů k poslednímu dni v měsíci. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.

 

ISPadmin 4.26 beta4

Fakturace

 • Byla opravena chyba v komponentě vytvářející PDF faktury.

 

ISPadmin 4.26 beta3

FAKTURACE

 • Byla opravena chyba při hromadném odesílání faktur emailem, která zablokovala odesílání.
 • Oprava zobrazení tabulky DPH na faktuře.

NETWORK MANAGEMENT

 • Bylo opraveno vyčítání dat z Mikrotiku.

ISPadmin 4.26 beta2

SPRÁVA KLIENTŮ

 • V Klienti Kontakty je možné zapnout sloupce IČO a DIČ pro zobrazení i export - iconopen.
 • Příjmové hotovostní doklady je nyní možné odeslat emailem kliknutím na icon email2 u daného dokladu (Karta klienta > Fakturace).

FAKTURACE

 • Fakturace Přehledy Fakturace Dle období - do seznamu Dobropisů byl přidán sloupec VS dobropisované faktury.
 • Oprava importu plateb z Komerční banky.
 • Zálohové faktury je nyní možné stornovat i za situace, kdy je daný fakturační měsíc uzamčen.
 • V rámci EET je přidáno storno hotovostního dokladu. Pokud tedy uděláte storno hotovostní platby, automaticky se do 1h zpracuje a objeví v přehledu Fakturace Pokladna EET.
 • Faktury s DPH nyní obsahují tabulku s rozpisem DPH dle sazby.

PLÁNOVÁNÍ

 • Bylo přidáno tlačítko Odstranit při editaci úkolu v Plánování.

OSTATNÍ

 • Do nástroje Změna routeru v Ostatní Nástroje byla doplněna funkce pro výběr routovaných sítí. Je tedy možné přesunout jen část klientů a zařízení.
  alert icon Tato funkce je stále v testování, takže doporučujeme obezřetnost.
 • Byla opravena chyba s délkou SMS zpráv odeslaných přes SMPP protokol v případě, kdy obsahovaly některé nepovolené znaky.
 • Bylo upraveno vyčítání frekvence na bezdrátových kartách Mikrotiku.
 • V Nastavení Info page Povolené přibyl sloupec IP dle DNS, který se generuje automaticky dle doménového jména. Zlepší se tak dostupnost povolených stránek v případě, kdy pevně zadáná IP již není platná. Do routeru se budou propisovat obě IP adresy v případě, že jsou rozdílné. IP adresa se automaticky aktualizuje 1x denně.

ISPadmin 4.26 beta1

SPRÁVA KLIENTŮ

 • Byla zkrácena doba nutná pro načtení stránky Klienti Internet.
 • Na příjmových hotovostních dokladech přibyla kategorie Mimo DPH, do které spadají např. úhrady faktur.
 • Opraveno datum při editaci poznámky v kartě klienta.
 • Nově je možné při zadání výpovědi klientovi zaškrtnout volbu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty. Tím se služba automaticky odstraní po skončení výpovědní lhůty - Datum ukončení. Zároveň se klientovi odešle potvrzení o zrušení služby emailem. Nastavení obsahu emailu se provádí v Nastavení Ostatní Šablony mailů, sloupec Výpovědi.

HARDWARE

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status BW test.
 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status Wifi scan.
 • V Hardware Routery Všechny je nově možné filtrovat routery dle POPů.

NASTAVENÍ

 • Byly přepsány tyto stránky Nastavení:
  Switche
  Syst.nastavení CATV SIP template
  Syst.nastavení CATV Modem template
  Syst.nastavení VPN server
  Aktivní služby DVBC Programy
  Aktivní služby DVBC Balíčky
  Aktivní služby DVBC Pakety
  Ostatní VOIP asterisk
  Číselníky PlánováníSvátky
 • Počet odeslaných SMS v rámci upomínek se již také řídí dle nastavení sms_minute_limitation.

STATISTIKY

 • Statistiky Stat. klientů Podle připojení: Ke službám typu Internet byly doplněny údaje o tržbách za používání (nepodnikajících osob).
 • Byla přepsána stránka Statistiky IP adresy

FAKTURACE

 • Ve Fakturace Přehledy Platby je nyní možné exportovat data do XML souboru.
 • Byla přidána podpora importu bankovních emailů z Komerční banky pro párování plateb.

OSTATNÍ

 • Byly přepsány tyto stránky v Ostatní:
  Volné SMS
  NástrojeDuplicitní MAC adresy
  NástrojeDuplicitní MAC adresy v Access List
  NástrojeKlientské grafy
  ImportVOIP přehledy
 • Ostatní Hromadné E-mail: V menu Odesílatel lze zvolit možnost Zadat vlastní email a následně vyplnit vlastní email a jméno. Tato možnost je užitečná, pokud jako odchozí adresu nechcete použít jednu ze systémových emailových adres.
 • Do Plánování Kalendář - - byla přidána možnost zapnout/vypnout zobrazení nespecifikovaných úkolů.
 • Byla upravena funkčnost ramdisku. Nyní se ukládají mimo denní zálohy i 2 měsíční zálohy zpětně, které se vytváří vždy k 28. v měsíci. Také důrazně doporučujeme při každém restartu nebo vypnutí systému provést zastavení ramdisku příkazem /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl stop. Tímto příkazem se provede záloha aktuálního stavu ramdisku na disk a provede se jeho korektní zastavení. Po startu systému poté dojde k automatickému obnovení ramdisku z poslední funkční zálohy.
 • Bylo opraveno zobrazení grafů sdílených tarifů.
 • Byla přidána kontrola frekvenčního pásma, které používají meteoradary. Platí pouze pro ČR.
 • Byly navýšeny limity pro počet záznamů v historii (Statistiky Historie), aby se optimalizovalo zobrazení hlášení o nutnosti jejího promazání.
 • Do Ostatní Nástroje byl doplněn nástroj Přehled zobrazení informační stránky. Na této stránce je možné vidět, komu se zobrazila informační stránka dle zvolené šablony, a potom stav, zda tuto zprávu klient potvrdil () či nikoliv (červeně podbarvený řádek).
 • Byla opravena chyba při odesílání emailů na nové gTLD domény prvního řádu, které mají více než 4 znaky.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika