ISPadmin 4.26 beta1

SPRÁVA KLIENTŮ

 • Byla zkrácena doba nutná pro načtení stránky Klienti Internet.
 • Na příjmových hotovostních dokladech přibyla kategorie Mimo DPH, do které spadají např. úhrady faktur.
 • Opraveno datum při editaci poznámky v kartě klienta.
 • Nově je možné při zadání výpovědi klientovi zaškrtnout volbu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty. Tím se služba automaticky odstraní po skončení výpovědní lhůty - Datum ukončení. Zároveň se klientovi odešle potvrzení o zrušení služby emailem. Nastavení obsahu emailu se provádí v Nastavení Ostatní Šablony mailů, sloupec Výpovědi.

HARDWARE

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status BW test.
 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status Wifi scan.
 • V Hardware Routery Všechny je nově možné filtrovat routery dle POPů.

NASTAVENÍ

 • Byly přepsány tyto stránky Nastavení:
  Switche
  Syst.nastavení CATV SIP template
  Syst.nastavení CATV Modem template
  Syst.nastavení VPN server
  Aktivní služby DVBC Programy
  Aktivní služby DVBC Balíčky
  Aktivní služby DVBC Pakety
  Ostatní VOIP asterisk
  Číselníky PlánováníSvátky
 • Počet odeslaných SMS v rámci upomínek se již také řídí dle nastavení sms_minute_limitation.

STATISTIKY

 • Statistiky Stat. klientů Podle připojení: Ke službám typu Internet byly doplněny údaje o tržbách za používání (nepodnikajících osob).
 • Byla přepsána stránka Statistiky IP adresy

FAKTURACE

 • Ve Fakturace Přehledy Platby je nyní možné exportovat data do XML souboru.
 • Byla přidána podpora importu bankovních emailů z Komerční banky pro párování plateb.

OSTATNÍ

 • Byly přepsány tyto stránky v Ostatní:
  Volné SMS
  NástrojeDuplicitní MAC adresy
  NástrojeDuplicitní MAC adresy v Access List
  NástrojeKlientské grafy
  ImportVOIP přehledy
 • Ostatní Hromadné E-mail: V menu Odesílatel lze zvolit možnost Zadat vlastní email a následně vyplnit vlastní email a jméno. Tato možnost je užitečná, pokud jako odchozí adresu nechcete použít jednu ze systémových emailových adres.
 • Do Plánování Kalendář - - byla přidána možnost zapnout/vypnout zobrazení nespecifikovaných úkolů.
 • Byla upravena funkčnost ramdisku. Nyní se ukládají mimo denní zálohy i 2 měsíční zálohy zpětně, které se vytváří vždy k 28. v měsíci. Také důrazně doporučujeme při každém restartu nebo vypnutí systému provést zastavení ramdisku příkazem /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl stop. Tímto příkazem se provede záloha aktuálního stavu ramdisku na disk a provede se jeho korektní zastavení. Po startu systému poté dojde k automatickému obnovení ramdisku z poslední funkční zálohy.
 • Bylo opraveno zobrazení grafů sdílených tarifů.
 • Byla přidána kontrola frekvenčního pásma, které používají meteoradary. Platí pouze pro ČR.
 • Byly navýšeny limity pro počet záznamů v historii (Statistiky Historie), aby se optimalizovalo zobrazení hlášení o nutnosti jejího promazání.
 • Do Ostatní Nástroje byl doplněn nástroj Přehled zobrazení informační stránky. Na této stránce je možné vidět, komu se zobrazila informační stránka dle zvolené šablony, a potom stav, zda tuto zprávu klient potvrdil () či nikoliv (červeně podbarvený řádek).
 • Byla opravena chyba při odesílání emailů na nové gTLD domény prvního řádu, které mají více než 4 znaky.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika