ISPadmin 4.26 beta5

Klienti

 • Karta klienta / Fakturace / Platby: Nově se v seznamu přijatých plateb zobrazuje i sloupec Přijal, ve kterém je uveden administrátor, který provedl přijetí platby (přes Fakturace Úhrady Úhrady).
 • Byla opravena chyba kontrolního mechanismu na stránce Přidat nový kontakt / Změna kontaktních údajů. U firemních klientů nebylo možné zadat do pole jiné než numerické hodnoty.
 • Byla opravena chyba vznikající při stornu dobropisu, kdy se dobropisovaná částka nepřičetla zpět do kreditu klienta.
 • V nastavení služby IPTV je nyní možné vložit číslo smlouvy.
 • V nastavení služby kabelového internetu (CMTS) je nyní možné nezadávat IP adresu klienta. Použije se dynamická IP adresa z rozsahu, který je definován na daném routeru v sekci Routované sítě (pole Dynamický rozsah DHCP). Aby bylo možné takovou službu uložit, je nezbytné, aby byl v nastavení daného routeru zaškrtnut checkbox Používat DHCP.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Služby je možné řadit dle názvu nebo ID. To se může hodit například tehdy, když je některá ze služeb primární a ostatní sekundární.

 

Hardware

 • Hardware Routery: U routerů typu Mikrotik se zapnutým DFS se nyní zobrazuje aktuální hodnota frekvence, nikoliv hodnota nastavená.
 • Byla opravena chyba extra kontaktu v nastavení routeru, která mohla způsobit problém s odesíláním Nagios notifikací.
 • Byly přidány notifikace k zálohování routerů. Pokud dojde k nějakému problému, bude administrátorovi odeslán email s informacemi.

 

Nastavení

 • CZ lokalizace: Do Nastavení Syst. nastavení Obecné byla přidána položka check_5G_meteoradar, pomocí které lze de/aktivovat hlídání kanálů, na kterých vysílají meteoradary.

 

Fakturace

 • REVERSE CHARGE - ÚPRAVY:
  • Tato funkce je nyní dostupná ve všech lokalizacích. De/aktivovat ji můžete pomocí položky reverse_charge ve Fakturace Nastavení Obecné.
  • Globálně je dostupné i pole Kód plnění, které je možné vypnout pomocí položky reverse_charge_code ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka invoice_vat_table, pomocí které lze zapnout/vypnout zobrazování souhrnného rozpisu DPH na fakturách. Výchozí nastavení: vypnuto.
 • Fakturace Přeplatky Přeplatky: V exportních souborech přibyl sloupec Fakturační skupina. Navíc bylo doplněno automatické generování CSV souborů. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Banka je nová záložka Statistiky. Na této stránce dochází k automatickému generování CSV souborů k poslednímu dni v měsíci. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika