ISPadmin 4.26 beta6

Hardware

  • Bylo upraveno zálohování routerů. Nově se vytvářejí i měsíční zálohy. Nastavení počtu záloh zůstalo stejné, ale změnila se metoda/logika jejich vytváření. Pokud je například počet záloh nastaven na 10, vytvoří se 5 denních a 5 měsíčních záloh. Polovinu tedy vždy tvoří denní a druhou polovinu měsíční zálohy. Pokud je zadáno liché číslo, je počet denních záloh větší než počet měsíčních. Celkový obsazený diskový prostor zůstane nezměněn.

 

Statistiky

  • Byla upravena fronta neodeslaných SMS (Statistiky Stat. serveru SMS). Nyní se zde zobrazují i SMS zprávy, které nebyly odeslány kvůli nějaké chybě SMS brány (dříve: Ostatní Nástroje > Chyby SMS). Je možné je znovu odeslat nebo smazat.

 

Fakturace

  • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka SEPA_custom_mandate_identification, pomocí které můžete de/aktivovat pole SEPA ID na stránce nastavení klienta. Pokud je toto pole vyplněno, použije se při generování SEPA SDD XML.
  • HU lokalizace: Poštovní šek OC31 - Je podporováno zalamování řádků. U celkové částky již nejsou desetinná místa.

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika