ISPadmin 4.28

ISPadmin 4.28 Stable

 

 • Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí
 • Opraveny nahlášené chyby

 

ISPadmin 4.28 beta3

Klienti

 • Byla přepsána funkce Stornovat fakturu.

 

Hardware

 • Byla optimalizována struktura pravidel firewallu v sekci NAT. Tato úprava řeší nefunkčnost NAT 1:1, ke které docházelo v některých (specifických) případech. Úprava také řeší problém s přesměrováním příchozího provozu z Internetu u pozastavených služeb na informační stránku. Například: I když byla služba Internet u klienta pozastavena, byl stále schopen přistupovat ke svému kamerovému systému a generovat traffic.  
 • V konfiguraci jednotlivých routerů je nyní možnost vypnout jejich zálohování.

 

Nastavení

 • V Nastavení Syst. nastavení Plánování můžete nastavit předměty emailů pro zasílání denních plánů techniků a nesplněných úkolů.

 

Statistiky

 • V tabulce na stránce Statistiky Stat. klientů Podle připojení je nový sloupec Celkem (leden - červen), který usnadní vyplňování statistik pro ČTÚ.

 

Fakturace

 • Ve Fakturace Přehledy Platby je nyní možné vybrat více typů plateb současně.
 • Byla přepsána stránka Fakturace Peněžní deník Peněžní deník.
 • Byla přepsána stránka Fakturace Peněžní deník Souhrn.

 

Ostatní

 • Byla přepsána a vylepšena stránka Ostatní Mapa. V případě problémů se zobrazením dat na mapě si prosím zkontrolujte, zdali máte nastavenou veřejnou IP adresu ISPadmin serveru v položce ispadmin_public_address v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • Byl přepsán nástroj Změna tarifu v Ostatní Nástroje

 

NetFlow

 • Byla přepsána stránka NetFlow Výběr.
 • Byla přepsána stránka NetFlow Export.

 

 

ISPadmin 4.28 beta2

 • Doporučujeme Vám provést update na tuto verzi. V některých případech mohlo při hromadném generování faktur dojít k neintuitivnímu chování aplikace. Pokud používáte pouze stabilní verze systému, doporučujeme provést update znovu.

 

ISPadmin 4.28 beta1

Klienti

 • Proměnná $USER_GOODS$ ($CLI_USER_GOODS$) byla nahrazena novou proměnnou: $CLI_GOODS[column][number]$ . Tuto proměnnou můžete použít ve vzorech smluv, které se vkládají do systému v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory. Více informací naleznete zde: https://wiki.ispadmin.eu/cz/65-cz/sprava-klientu/menu-klienti/karta-klienta/smlouvy/136-smlouvy

 • Oprava chyby: Při automatickém odstranění služby na konci výpovědní lhůty nebylo nikde uvedeno jméno administrátora, který zadal výpověď do systému.

 • Byla přepsána stránka Zápočet přeplatku v Kartě klienta / Fakturace.

 

Nastavení

 • Byla přepsána stránka Nastavení Syst. nastavení Zálohování.
 • Byla přepsána stránka Nastavení Administrátoři Administrátoři / Povolené IP adresy.

 

Statistiky

 • Statistiky IP adresy: Při přesunu služby Internet/VoIP se o tom vytvoří záznam.
 • V Statistiky Stat. klientů je nová záložka Souhrn služeb. Najdete zde všechny služby klientů a jejich detaily (název služby, připojen od, pozastaveno, PPPoE jméno, cena, fakturační skupina, klientské číslo, DIČ, jméno klienta). Pro tuto záložku je nutné nastavit práva v nastavení administrátorů.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Data.
 • Byla přepsána stránka Statistiky IP telefony.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Syslog.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Stat. klientů Podle tarifu.

 

Fakturace

 • IE lokalizace: Generování SEPA souboru pro banku AIB

 

Ostatní

 • Byla přepsána stránka Ostatní Nástroje / Mikrotik skript.

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika