ISPadmin 4.29 stable

ISPadmin 4.29

OpravY chyb

Byla opravena chyba, kdy systém ignoroval globální nastavení u fakturační skupiny "Vystavovat zálohové faktury". To mělo za následek vystavení zálohových faktur, které měly v záhlaví chybně uveden popis, že se jedná o klasickou fakturu. Nicméně číselné řady zůstaly zachovány a jednalo se tedy pouze o chybný náhled v PDF, ale je zapotřebí opravené faktury odeslat koncovým příjemcům znovu.

Pro nápravu prosím proveďte následující kroky:

1. Nainstalujte poslední stable verzi přes "ispadmin_update stable". Tím se automaticky opraví pouze chybně vystavené zálohové faktury.

2. V případě, že jste již faktury odeslali klientům, je potřeba emaily odeslat znovu (Fakturace / Faktury / Faktury -> menu vpravo "Odeslat faktury emailem") a ve formuláři pro odeslání zaškrnout "Odeslat všechny faktury".


V rámci přepisu modulu fakturace do nového frameworku, byla provedena optimalizace data vystavení faktury při hromadném generování. V případě, že se vám tedy některé faktury vygenerovaly s rozdílným datem vystavení faktury než jste byli v minulosti zvyklí, doporučujeme provést kontrolu nastavení systému následovně.

Datum vystavení faktury se při hromadném generování faktur nyní řídí dvěma nastaveními:

A) dle nastavení "Datum Vystavení" na stránce při hromadném generováním faktur (výchozí: 1. den daného měsíce),

B) z pole "Den fakturace" v Kartě klienta / Informace - pokud je zaškrtnutý checkbox "Datum vystavení faktury nastavit podle:" "Dne fakturace". V případě vyplnění uvedeného pole "Den fakturace" se toto datum použije u daného klienta i v případě hromadného generování faktur a nastavení dle bodu A se ignoruje.

Pokud Vám "Den fakturace" nastavený v kartě klienta způsobuje problém vzhledem k datům při generování faktur, kontaktujte naši technickou podporu a provedeme úpravu v databázi z naší strany, kterou bude u všech klientů zrušeno označení "Den fakturace" v kartě klienta a použije se datum z hromadného generování faktur.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika