ISPadmin 4.30 beta1

KLIENTI

 • Souhlas s prolongací (CZ lokalizace) - Novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích platná od 2.9.2017 uděluje poskytovateli Internetu povinnost získat od svého klienta prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy. V této souvislosti bylo provedeno několik úprav a je třeba dodržet následující postup:

  • Smlouva u služby musí být nastavena na dobu určitou a zároveň musí být nastaven počet měsíců prodloužení v poli Prodloužení smlouvy.

  • Vznikla nová proměnná v Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_prolongation. Zde je třeba uvést text, který se zobrazí klientovi v Portálu klienta po přihlášení, pokud smlouva končí v kratším období, než je to, které je nastaveno v user_ending_contract_days.     

  • Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_days se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě, která má být nejdříve 3 měsíce a nejpozději měsíc před koncem účinnosti smlouvy. Pokud zadáte číslo menší než 32, použije se hodnota 32. Je to z důvodu rezervy, aby nevznikaly sporné případy. Tato proměnná se zároveň používá i pro končící smlouvy bez prolongace.

  • Nastavení Ostatní Šablony emailů - Zde je nový sloupec Prolongace, který značí, že daná emailová šablona se použije právě jen u služeb, které jsou na dobu určitou a mají aktivní prolongaci. Tímto způsobem můžete cíleně informovat jen ty klienty, kterých se to týká. Budete je informovat o tom, že mají navštívit Portál klienta pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu.

  • Souhlas/nesouhlas s prolongací uvidíte v Kartě klienta pod každou službou, které se to týká. Bude zde uvedeno N/A (klient se ještě nerozhodl), ANO (souhlas) nebo NE (nesouhlas). Pokud budete mít od klienta prokazatelný souhlas z jiného zdroje (např. písemný), je možné přímo pod službou provést ruční odsouhlasení a uvést důvod. Stejně tak v případě, že si klient své rozhodnutí rozmyslí.

 • Klienti Internet --> Sloupec SSID: Změnilo se pořadí pro stanovení přípojného bodu. Jako první se zjišťuje název přípojného bodu dle nastavení služby Internet. Pokud není SSID vyplněno, vyhledá se dle MAC adresy přímo z MikroTiku.
 • Klienti Internet --> Sloupec HW koncového zařízení - úprava: Zobrazuje se v něm CPE, nikoliv HW koncového zařízení klienta (jeho vlastní router).
 • Klienti Internet --> Kliknutí na konkrétní zesilovač --> Statistika zesilovače: Byly přidány adresy klientů a přímé odkazy do Karty klienta.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se vypočítává cena bez DPH. Česká lokalizace x ostatní lokalizace.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se zaokrouhlí vypočtená cena bez DPH.
 • Byla upravena stránka pro přidání/editaci služby Internet: Pokud nebyla vybrána lokalita, tak nebylo možné vybrat žádný tarif, který měl nastavenou určitou lokalitu.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Změna data na faktuře.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Obnovení stornované faktury.
 • Karta klienta / Statistika internetu: Funkce Modem online mohla způsobit zpomalení systému v případě nedostupnosti SNMP. Proto byl u této funkce nastaven timeout limit.

 

HARDWARE

 • Hardware Routery Všechny --> Síťové rozhraní --> Wifi scan: Nástroj pro skenování byl přepsán.
 • Hardware Routery Router status Wifi scan: Nástroj pro skenování byl přepsán.
 • Hardware Routery Všechny --> Zařízení připojené k routeru: Pokud není vyplněna adresa instalace, tak je tlačítko Zobrazit na mapě neaktivní.
 • Byla zavedena kontrola duplicitních IP adres u aktivních routerů a switchů. Pokud potřebujete přidat zařízení s duplicitní IP adresou, musí být nastaveno jako neaktivní.

 

NASTAVENÍ

 • Nastavení Syst. nastavení Mikrotik - reading_dynamic_routes: Aby se zrychlilo vyčítání dat z MikroTiků, tak byly provedly následující úpravy:
  • Možnost 0: Pouze statické routy. Některé lokální routy nebudou vyčteny. Ve výpisu routovaných sítí se objeví upozornění ("Tato síť není na routeru nakonfigurována"). Upozornění nemají vliv na funkčnost systému. V případě potřeby prosím vyzkoušejte změnit nastavení na 1, případně 2.
  • Možnost 1: Lokální + statické + PPP + PPPoE.
  • Možnost 3: Byla přidána možnost 3 - vypnutí vyčítání routovací tabulky. Tato možnost je určena pro speciální případy, kdy je například zapnutý BGP protokol a tabulka obsahuje 360 000 záznamů. ISPadmin provádí dotaz na výběr jen statických a lokálních rout, avšak délka zpracování dotazu trvá MikroTiku neúměrně dlouho. Vyprší čas pro zpracování skriptu na daném zařízení, a proces se ukončí. Následkem toho nedojde k vyčtení dat ze zařízení ani k požadovanému updatu.
 • Notifikace poruchy odesílání SMS zpráv: Byla přidána funkce pro hlídání toho, jak dlouho jsou SMS zprávy ve frontě. Pokud hodnota přesáhne nastavený limit (sms_failure_notify v Nastavení Syst. nastavení Obecné), pošle se notifikace na email správce systému.
 • Pokud máte v licenci aktivní modul Netflow, ale nepoužíváte ho a je vypnutý, zobrazuje se hlášení o nefunkčním Netflow. To je možné vypnout pomocí položky netflow_button v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • Byla přepsána stránka Nastavení Syst. nastavení Zabezpečení.

 

PLÁNOVÁNÍ

 • Oprava - Plánování Výkazy: Data uvedená v PDF souborech jsou nyní v pořádku (kompletní).

 

FAKTURACE

 • Fakturace Nastavení Peněžní deník Kategorie: Byla odebrána nastavení Fakturační skupina, Příjem/Výdej a Částka. Tyto položky se nastavují v nastavení skupiny. Tudíž zde jich není již potřeba.
 • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Při přidávání nového záznamu bylo (opět) povoleno vybrání libovolné fakturační skupiny.
 • Fakturace Přehledy Účetní přehled: Byl doplněn sloupec Zaokrouhlení. Byla opravena chyba u stornovaných faktur v HU lokalizaci.
 • Fakturace Banka Import: Byl přidán nový typ importu - nové bankovnictví UniCredit Bank CSV (CZ lokalizace).
 • Oprava - Hromadná fakturace: Pokud je proforma faktura uhrazena přeplatkem, odešle se danému klientovi email s fakturou.
 • Oprava - Hromadná fakturace: Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění se nastaví na aktuální den (HU lokalizace).
 • Oprava - Fakturace služby VoIP: Problém s VoIP službami s více jak 78 čísly.
 • Oprava - Fakturace služby Mobil: Na fakturách se objevila chybná období u hovorného, pokud se jednalo o fakturaci jiného než aktuálního měsíce.
 • Oprava - DPH v průběžných položkách
 • Oprava - Zálohové faktury v uzamčeném období je možné stornovat.
 • Oprava - Import SEPA plateb: V určitých případech nebylo možné importovat některé platby.
 • Oprava - Stahování emailů z banky přes IMAP: Byly vyřešeny občasné problémy.
 • Oprava - Fakturace Nastavení Šablony Upomínky (SK lokalizace).

 

OSTATNÍ

 • Ostatní Hromadné E-mail: Do formuláře byl přidán nový filtr - Přípojný bod.
 • Ostatní Volné SMS: Nyní můžete do příslušného pole zadat více než jedno telefonní číslo. Čísla oddělujte čárkami nebo středníky.
 • Byl odebrán nástroj Prodlení platby v Ostatní Nástroje: Faktury po splatnosti je možné zobrazit v záložce Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky.
 • Byl odebrán nástroj Historie emailů v Ostatní Nástroje: Aktuálně se historie emailů promazává v záložce Statistiky Historie Nastavení.

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika