ISPadmin 4.30 beta2

 • Drobné úpravy CSS

 

KLIENTI

 • Klienti Úvod - Byla přidána informace o lokalizaci systému.
 • Byla přepsána stránka DVBC Set Top Box v Kartě klienta.
 • Byla přepsána stránka Odstranění klienta v Kartě klienta.
 • Formulář pro výpověď služby typu Internet: Délka výpovědní lhůty se nyní zadává ve dnech.
 • Oprava - Formulář pro vystavení dobropisu byl opraven.

 

HARDWARE

 • Byla přepsána funkce Update konfigurace routeru v Hardware Routery Všechny.
 • Oprava - Rozbalovací menu Master router se zobrazí pouze v případě, že byl v menu Typ routeru vybrán Mikrotik - redundant.
 • Oprava - Byla upravena kontrola duplicitních IP adres. Nyní je možné zadat stejnou IP adresu u switche i routeru. Dále je opravena kontrola duplicit služeb RADIUS a CMTS.

 

NASTAVENÍ

 • Výpovědní lhůty nyní můžete zadávat buď ve dnech, nebo v měsících. Příslušnou položku nastavení najdete v Nastavení Syst. nastavení Obecné: withdrawal_date_type. 0 - měsíce, 1 - dny. Pro hromadnou úpravu výpovědních lhůt u všech služeb Internet můžete použít nástroj Hromadná změna výpovědních lhůt v Ostatní Nástroje.
 • Oprava - Systémové proměnné $CELKEM_S_DPH$ a $CELKEM_BEZ_DPH$ zahrnují cenu za službu IPTV.

 

STATISTIKY

 • Oprava - Byla opravena stránka Statistiky Stat. serveru SMS.

 

PLÁNOVÁNÍ

 • Oprava - Výkaz prací v PDF: Časy strávené na jednotlivých úkolech se zobrazují správně.

 

FAKTURACE

 • Oprava - Ošetření duplicitních SMS o provedené platbě
 • Oprava - Tabulka DPH na vícestránkových fakturách
 • Oprava - Emaily z Raiffeisenbank: Je podporována nová i stará verze emailů (CZ lokalizace).
 • Oprava - Fakturace průběžných položek s Fakturovat od = poslední den v měsíci
 • Oprava - DUZP je editovatelné (HU lokalizace).

 

OSTATNÍ

 • Ostatní Zálohy Routery: Fulltextovým vyhledáváním lze nyní nalézt i konkrétní IP adresu.
 • Oprava - Klienti se nezobrazili na mapě, pokud byl u některého z nich v detailech netisknutelný znak.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika