ISPadmin 4.31 beta1

KLIENTI

 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Storno dobropisu.
 • Byl přepsán skript pro pozastavení služeb klienta z důvodu neplacení. Spolu s tím byla upravena i funkčnost. Nově se pozastavuje jen ta služba klienta, která má faktury po splatnosti. Ostatní služby klienta zůstanou aktivní.
 • Oprava - Ukládání nastavení, zda hotovostní doklad evidovat v EET, či nikoliv
 • Oprava - Skript pro obnovení VoIP služby

 

HARDWARE

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Všechny > Test spojení.
 • Byla přepsána stránka Hardware CMTS  Detail > Ping.
 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status Wifi spoje.
 • MikroTik - Nastavení - /radius: Nově se do zařízení MikroTik automaticky nahrává i parametr src-address. Funguje to pouze přes API.
 • Upgrade Net::SSH::Perl na verzi 2.14

 

NASTAVENÍ

 • Byla přepsána stránka Nastavení Syst. nastavení Syslog.
 • Byla přepsána stránka Nastavení Ostatní SNMP OID.

 

STATISTIKY

 • Statistiky Historie Historie: Bylo doplněno zvýraznění neodeslaných emailů.
 • Oprava - Informace o odeslání emailu o končící smlouvě se správně uloží do historie.

 

FAKTURACE

 • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - invoicing_period. S její pomocí můžete nastavit, na základě čeho se budou faktury kategorizovat do jednotlivých období. Jsou dostupné dvě možnosti: DUZP nebo fakturovaný měsíc.
 • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - reminder_active. S její pomocí je možné globálně vypnout používání upomínek.
 • Fakturace Nastavení Obecné: Je zde nová položka nastavení - export_abo_vs_data. Nastavte si, co chcete, aby se objevilo v poli VS v ABO exportu: 0 - VS zjištěný z údajů o platbě , 1 - číslo klienta.
 • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Nad tabulku byl doplněn součet. Zvýšil se počet záznamů zobrazovaných na stránce. Byla opravena paměť filtru.
 • Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky: Přibyl zde nový filtr - Ve splatnosti/Po splatnosti.
 • Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur: Byl doplněn filtr pro zobrazení měsíců/roků.
 • Úprava exportu faktur do Pohody: V režimu reverse charge se nyní doplňuje sazba DPH 0% dle FAQ Pohody (https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/237/Jakym-zpusobem-je-mozne-evidovat-v-programu-POHODA-preneseni-danove-povinnosti-z-pohledu-dodavatele/?id=1849).
 • Oprava - Export faktur do Omega Kros
 • Oprava - RLB export (HU lokalizace)
 • Oprava - Systémová proměnná $CELKEM_S_DPH$ - IPTV služby

 

OSTATNÍ

 • Byla přepsána stránka Ostatní Import VoIP import.
 • Byla přepsána stránka Ostatní Zálohy Systém.
 • Oprava - Ostatní Hromadné Email - Při odebrání šablony došlo k chybě serveru.

 

Centrální sklad

 • Byl přepsán Centrální sklad.
 • Přibylo několik nových oprávnění.
 • V Nastavení Administrátoři Administrátoři proveďte kontrolu nastavení a udělejte potřebné úpravy:

  • Globální práva napříč systémem - Tabulka Centrální sklad vlevo:
   • Zobrazit prodejní ceny
   • Zobrazit nákupní ceny
   • Spravovat pouze přiřazené zboží
            
  • Práva pro jednotlivé části systému:
   • Karta klienta / Zboží ze skladu
   • Hardware Routery Všechny > Zboží ze skladu
   • Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad
   • Nastavení Číselníky Centrální sklad
   • Centrální sklad

    

 • Nově se ve skladu provádí součet sloupce Počet, takže je možné po vyfiltrování konkrétního zboží zjistit počet MJ na skladě.
 • Jednosměrná konverze historie skladu do nové podoby

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika