ISPadmin 4.32

ISPadmin 4.32 Stable

 • Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí

 

ISPadmin 4.32 beta4

 • GDPR – Mazání dat

  • V Kartě klienta je nová možnost kompletně smazat klienta ze systému (tlačítko Smazat). Všechna data klienta – s výjimkou těch fakturačních – budou smazána z databáze a disku.

  • Tlačítko Deaktivovat pouze přesune daného klienta do Statistiky Deaktiv. klienti. Tam je možné ho taktéž smazat.

 • GDPR – Souhlasy

  • Nastavení Číselníky GDPR Osobní data: Seznam osobních údajů + výchozí platnost souhlasu pro jednotlivé položky (v měsících od ukončení smluvního vztahu).

  • Nastavení Číselníky GDPR Typy souhlasů

  • Nastavení Číselníky GDPR Šablony: Zde můžete vytvořit šablony souhlasů. Pouze výchozí typ Souhlas se zpracováním osobních údajů vám umožní si vybrat jednotlivé osobní údaje z číselníku. Všechny typy pak umožňují nahrát do systému soubor RTF, DOC či DOCX se systémovými proměnnými.

  • Ostatní Hromadné GDPR: Zde můžete hromadně generovat dokumenty se souhlasy pro skupiny klientů. Ať už byl takový dokument vytvořen individuálně, nebo jako součást hromadného generování, bude následně dostupný v Klientském portálu. Klient může s obsahem dokumentu souhlasit, resp. může odvolat svůj souhlas.

  • Karta klienta / GDPR Správa souhlasů klienta a historie

  • Klienti Kontakty – Filtr Podrobnosti: Možnost filtrovat GDPR souhlasy

 • Do systému byla přidána funkce Predikce fakturace. S její pomocí si můžete vygenerovat predikci fakturace na budoucí měsíce. Nejprve je nutné aktualizovat data pomocí tlačítka Aktualizace. Následně je možné vygenerovat náhled pro jednotlivé fakturační skupiny na konkrétní období (do určitého data).

 • Oprava funkce Plánované pozastavení služby (OD – DO)

 • Nastavení pozastavení bylo rozděleno do dvou částí. V první části můžete okamžitě manuálně pozastavit službu. Tato část slouží také jako indikátor automatického pozastavení (například v případě neplatičů). Druhá část je nezávislá na té první. Zde můžete nastavit plánované pozastavení služby i fakturace.

 • Oprava problémů s upomínkami

 • Do systému bylo doplněno nové IPEX REST API. Pokud ho budete chtít používat, musíte mít vyplněné položky ipex_rest_api_password a ipex_rest_api_username v systémovém nastavení a zároveň odstranit staré SOAP přístupy.

 

 

ISPadmin 4.32 beta3

 • Upozornění: Tato aktualizace trvá déle než je obvyklé z důvodu optimalizace databáze. Prosím buďte trpěliví.
 • Oprava - Hromadná fakturace: Byla vystavena faktura s fakturovaným obdobím delším než 1 měsíc (např. 1 rok). Následně byl vystaven dobropis a fakturované období bylo změněno na 1 měsíc. Během dalšího hromadného generování faktur se u dané služby nevystavila faktura.
 • Oprava - Odesílání emailů na více než jednu emailovou adresu
 • Opravy nekritických chyb

 

 

ISPadmin 4.32 beta2

Klienti

 • Oprava skriptu, který počítá FUP limity

 

Nastavení

 • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nová položka check_hw_ip_duplicity, přes kterou je možné vypnout kontrolu duplicitních IP adres u routerů a switchů.

 

Statistiky

 • Statistiky Sez. vysílačů: Přidány souřadnice (Latitude a Longitude, DMS)

 

Plánování

 • Oprava zobrazení uložených svátků (mimo CZ lokalizaci)

 

Fakturace

 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka csob_ceb. S její pomocí můžete aktivovat zpracování nového formátu emailů z ČSOB. Není možné zpracovávat obě verze současně (CZ lokalizace).

 

Centrální sklad

 • Ke zboží ve skladu byl přidán čas posledního přesunu. Opraveno řazení.

 

 

ISPadmin 4.32 beta1

KLIENTI

 • V Kartě klienta / Aktivní služby je nové tlačítko Kopie, které předvyplní údaje pro založení nové služby. Tato funkce vám přijde vhod, pokud budete chtít vytvořit *téměř* identickou službu s jiným ID. V seznamu odstraněných služeb je nové tlačítko Nová služba, které vám umožní si vytvořit novou službu na základě již odstraněné služby.
 • Karta klienta / Fakturace: Tabulka Platby přejmenována na Spárované platby
 • Přepsána stránka Vystavit kopii faktury
 • Opravena kontrola pomocí VIES + přidáno automatické doplnění údajů z VIES (SK lokalizace)
 • Přepsán skript pro automatické doplnění MAC adresy z kabelového modemu ke službě (CMTS)
 • Funkce Souhlas s prolongací vypnuta u klientů se zadaným IČ (CZ lokalizace)
 • U souhlasu s prolongací nově uvedeno jméno klienta a jeho číslo (CZ lokalizace)
 • Drobné opravy v modulu SledovaniTV
 • Přepsán skript pro kontrolu FUP

 

HARDWARE

 • Hardware Routery Všechny: Přidáno nové tlačítko - Update vybraných routerů
 • Přepsán skript pro synchronizaci dat v Radiusu
 • Oprava - Čas spuštění BW testu

 

NASTAVENÍ

 • Nastavení Syst. nastavení Obecné: Přidána nová položka - sms_UDH_Support. Pomocí ní můžete aktivovat tzv. Concatenated SMS (souvislé SMS bez rozdělení). Je nutné vyzkoušet, zda metodu UDH Vaše GSM brána podporuje. Výchozí stav: Vypnuto.
 • Přepsána stránka Nastavení Administrátoři Dealeři: Zkontrolujte si prosím nastavení oprávnění.
 • Oprava SNMP šablon

 

STATISTIKY

 • Přepsán skript na znovuodeslání SMS z fronty
 • Přepsány skripty pro práci se statistikami tarifů

 

PLÁNOVÁNÍ

 • Přepsán skript odesílající SMS z Plánování

 

FAKTURACE

 • Přepsán skript pro vytváření PDF souborů (upomínky, faktury, ...). Provedeny drobné úpravy. Doporučujeme provést kontrolu, zdali je vše v pořádku.
 • Přepsány ruční a automaticky generované upomínky + šablony upomínek
 • Přepsán skript na import emailů z banky
 • Přepsána stránka Odeslat fakturu/y e-mailem
 • Dobropisy zahrnuty do exportu do Pohody (SK lokalizace)
 • Přepsán export RLB60 (HU lokalizace)
 • Nový typ složenky OC31 - FM verze (HU lokalizace)

 

OSTATNÍ

 • Oprava - V některých částech světa došlo k nesprávnému zobrazení routerů na mapě.

 

CENTRÁLNÍ SKLAD

 • Úpravy layoutu v Centrálním skladu

 

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika