ISPadmin 4.32 beta4

 • GDPR – Mazání dat

  • V Kartě klienta je nová možnost kompletně smazat klienta ze systému (tlačítko Smazat). Všechna data klienta – s výjimkou těch fakturačních – budou smazána z databáze a disku.

  • Tlačítko Deaktivovat pouze přesune daného klienta do Statistiky Deaktiv. klienti. Tam je možné ho taktéž smazat.

 • GDPR – Souhlasy

  • Nastavení Číselníky GDPR Osobní data: Seznam osobních údajů + výchozí platnost souhlasu pro jednotlivé položky (v měsících od ukončení smluvního vztahu).

  • Nastavení Číselníky GDPR Typy souhlasů

  • Nastavení Číselníky GDPR Šablony: Zde můžete vytvořit šablony souhlasů. Pouze výchozí typ Souhlas se zpracováním osobních údajů vám umožní si vybrat jednotlivé osobní údaje z číselníku. Všechny typy pak umožňují nahrát do systému soubor RTF, DOC či DOCX se systémovými proměnnými.

  • Ostatní Hromadné GDPR: Zde můžete hromadně generovat dokumenty se souhlasy pro skupiny klientů. Ať už byl takový dokument vytvořen individuálně, nebo jako součást hromadného generování, bude následně dostupný v Klientském portálu. Klient může s obsahem dokumentu souhlasit, resp. může odvolat svůj souhlas.

  • Karta klienta / GDPR Správa souhlasů klienta a historie

  • Klienti Kontakty – Filtr Podrobnosti: Možnost filtrovat GDPR souhlasy

 • Do systému byla přidána funkce Predikce fakturace. S její pomocí si můžete vygenerovat predikci fakturace na budoucí měsíce. Nejprve je nutné aktualizovat data pomocí tlačítka Aktualizace. Následně je možné vygenerovat náhled pro jednotlivé fakturační skupiny na konkrétní období (do určitého data).

 • Oprava funkce Plánované pozastavení služby (OD – DO)

 • Nastavení pozastavení bylo rozděleno do dvou částí. V první části můžete okamžitě manuálně pozastavit službu. Tato část slouží také jako indikátor automatického pozastavení (například v případě neplatičů). Druhá část je nezávislá na té první. Zde můžete nastavit plánované pozastavení služby i fakturace.

 • Oprava problémů s upomínkami

 • Do systému bylo doplněno nové IPEX REST API. Pokud ho budete chtít používat, musíte mít vyplněné položky ipex_rest_api_password a ipex_rest_api_username v systémovém nastavení a zároveň odstranit staré SOAP přístupy.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika