ISPadmin 4.33

ISPadmin 4.33 Stable

 

Update ROS u routerů MikroTik

 

Kvůli problémům souvisejícím s dobře známou zranitelností MikroTik ROS (přes otevřený Winbox port, více informací zde: https://blog.mikrotik.com) jsme se rozhodli do ISPadmina začlenit updatovací utilitu, která výrazným způsobem zjednoduší celý proces updatu OS.

V Hardware / Routery / Router status / Routery si nyní můžete zkontrolovat aktuálnost MikroTik ROS. V tabulce přibyl nový sloupec Verze status, ve kterém se vám může zobrazit jedna z následujících ikon:

* Ikona Červený křížek: Router není aktivní.

* Ikona Vykřičník: Neaktuální verze OS. Kontrolováno každou hodinu. Kliknutím na tuto ikonu se přiřadí daný router do fronty na update. Objeví se ikona Hodiny.

* Ikona Hodiny: Připraven na update. Kliknutím na tuto ikonu se vyřadí daný router z fronty na update. Objeví se ikona Vykřičník. Update se spouští z konzole ISPadmin serveru (uživatel "root"). Více informací naleznete níže.

* Ikona Palec nahoru: Software stažen. Čeká na instalaci.

* Ikona Zelené zatržítko: Aktuální stable verze OS.

Routery můžete do fronty přidat či je z fronty odebrat i hromadně pomocí checkboxů v prvním sloupci a select boxu v levém dolním rohu.

Samotný update se spouští pomocí následujícího skriptu: /usr/local/script/ispadmin/updateMikrotikSW.pl

Jako parametr lze zadat čas v minutách, o který se odloží samotný restart zařízení a instalace OS. Příklad: /usr/local/script/ispadmin/updateMikrotikSW.pl 450

Pomocí tohoto parametru tak můžete naplánovat hromadný restart všech routerů MikroTik na dobu, kdy je nejmenší provoz.

Čas se počítá od spuštění skriptu.

Při nastavování odloženého startu je potřeba také vzít v potaz fakt, že samotné stažení nového OS může trvat několik desítek vteřin, a proto je nutné počítat s určitou časovou rezervou.

Pokud tento parametr nezadáte, bude se skript postupně přihlašovat k jednotlivým zařízením a provádět okamžitou instalaci OS. Skript čeká na dostupnost dalšího zařízení ve frontě (3x ping). Stisknutím libovolné klávesy ukončíte čekání na dostupnost a přejdete ihned na zpracování dalšího zařízení.

Pokud spustíte skript znovu, můžete přenastavit naplánovaný čas updatu. Routery, které mají aktuální verzi OS, se již neaktualizují.

Průběh celého procesu se zobrazuje v konzoli serveru.

!!! Aby bylo možné provádět updaty OS, je potřeba, abyste povolili odchozí komunikaci směrem do Internetu. Skript kontroluje nastavení DNS. Pokud je to nezbytné, systém použije defaultní DNS 8.8.8.8. Skript nekontroluje nastavení firewallu ani NAT. Je na administrátorovi sítě, aby provedl změny relevantních nastavení.

!!! Nejprve vyzkoušejte update na jednom zařízení MikroTik. Pokud je po updatu API funkční (viz changelog zde: https://mikrotik.com/download/changelogs), je možné provést hromadný update. Hromadný update provádíte na své vlastní riziko.


* Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí

* Opraveny náhlášené chyby

* Update kořenových certifikátů


ISPadmin 4.33 beta2

 

 • Oprava: Párování - Poštovní spořitelna
 • Oprava: Párování - ČSOB CEB - změna formátu částky
 • Oprava: Odesílání emailů klientům, pokud je u nich zadáno více adres oddělených speciálním znakem
 • Oprava: Zobrazení duplicitních plateb v Kartě klienta
 • Oprava: Sleva při fakturování poměrné části měsíce
 • Opravy: Další nahlášené chyby

 

 

ISPadmin 4.33 beta1

 

 • Oprava: Zobrazení složenky při aktivní funkci SuperCASH
 • Oprava: Odesílání faktur - Systémové proměnné
 • Oprava: Upomínky - Systémové proměnné
 • Oprava: Generování smluv
 • Oprava: Editace služby Internet - Port koncového zařízení
 • Oprava: Přehled VoIP importů
 • Oprava: Zobrazení výpisu VoIP služeb
 • Oprava: Pozastavení služeb
 • Oprava: Odstranění služby po konci výpovědní lhůty
 • Oprava: Čárový kód na složenkách - IBAN (SK lokalizace)
 • Oprava: Kopie faktury (HU lokalizace)
 • Oprava: Dealer - Vložit platbu
 • Oprava: Editace služby Internet - Aktualizace routeru
 • Oprava: Datum vytvoření automatických upomínek
 • Oprava: Úprava označeného období - Hromadná fakturace

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika