ISPadmin 5.05 beta2

Nový Dashboard

 • Dashboard je kompletně přepracován.
 • Změnila se jeho grafická podoba.
 • Vyřešily se problémy související s častými aktualizacemi jednotlivých částí Dashboardu.

 

REST API: Administrátoři (Uživatelé)

 

Kontrola doby nečinnosti při Přidávání zboží ve Skladu

 • U formuláře pro přidávání zboží ve skladu se nově kontroluje doba nečinnosti.
 • Po uplynutí poloviny času nastaveného v systémové proměnné auto_logout (Nastavení / Syst. nastavení / Obecné) vyskočí okno, které uživatele upozorní, že se blíží čas odhlášení.
 • Tímto způsobem lze předejít možnému odhlášení ze systému během vyplňování formuláře.

 

Plánování / Kalendář

 • Položky Jméno a Čas jsou u úkolů vyznačeny tučným písmem.
 • Písmo u úkolů se zvětšilo, aby byl text čitelnější.
 • U jednotlivých sloupců je nastavena minimální šířka, pod kterou se sloupec již nezmenší. Pokud je v kalendáři zobrazen velký počet techniků, kalendář se roztáhne do šířky a zobrazí se horizontální scrollbar, pomocí kterého se lze po stránce pohybovat. Je tak možné zobrazit i větší počet techniků, aniž by data v úkolech přestala být čitelná.

 

Přesun fotogalerie k jinému klientovi

 • V Kartě klienta / Fotogalerie přibyla možnost přesunout fotogalerii k jinému klientovi.
 • Informace o přesunu se propíše do Historie u původního i nového klienta.

 

Další změny

 • Klienti / CATV: Do tabulky byl přidán sloupec Email. V nastavení tabulky a exportu přibyl checkbox Email.
 • Klienti / Internet: I když nebyl zaškrtnutý checkbox Modem online, resp. Klient online v nastavení tabulky, tak byl daný sloupec v tabulce vidět.
 • Na stránce Přidání/Editace zařízení připojeného k routeru byla přidána možnost HTTPS v Aktivním odkazu.
 • Statistiky / Stat. serveru / SMS: Ve frontě se zobrazovaly SMS, které nešly smazat, protože se jednalo o již odeslané SMS.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika