ISPadmin 5.08 beta2

 • Sekce Klienti a Hardware přepsány do nové verze frameworku Bootstrap

 • Sloupec Klient přidán do tabulky v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální. Možnost prokliku do Karty klienta.

 • Proklik z názvu konkrétní služby v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální do Karty klienta / Aktivní služby
 • Informace o individuálních nastaveních pingu (IP, platnost) uvedeny přímo u příslušných služeb v Kartě klienta / Aktivní služby. Možnost editace a odstranění jednotlivých nastavení.

 • Při stejné IP adrese klienta a koncového zařízení znemožněno nastavení monitoringu IP adresy klienta
 • Upraveno grafické zobrazování fakturovaných období při vystavování jednotlivých faktur

 • Přidána možnost prokliku z přehledu vyfakturovaných období do detailu konkrétní faktury

 • Přidán CSV export ve Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky

 • Změna formátu ceny na faktuře: Pro větší přehlednost jsou ceny na fakturách členěny do skupin o třech číslicích: 1234 –> 1 234

 • Upraven formát názvu exportu do Pohody: V názvu je nyní i informace o období a fakturační skupině.

 • Upraven layout faktury se složenkou

 • Opraven náhled platby ve Fakturace / Banka / Email

 • Opravena funkce Obnovení stornované faktury ve Fakturace / Storno / Faktury

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika