ISPadmin 5.08 beta3

Zaokrouhlování (CZ lokalizace)

 • Pokud máte v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) zvoleno zaokrouhlování výsledné ceny (položka price_rounding), tak se při generování a editaci faktur (v případě potřeby) na fakturu automaticky propíše položka Zaokrouhlení.
 • Zaokrouhlení se rozpočte na základ a daň (v běžném režimu).
 • Přidáním položky dojde k upravení celkových součtů a částky k úhradě.
 • Rekapitulace DPH následně zohledňuje tyto úpravy.

 

Grafické úpravy

 • Ping na adresu klienta
 • Přidání další IP adresy u aktivní služby Internet
 • Rozsahy IP adres
 • Horizontální posuv
 • Více řádků v textových polích
 • ARES upozornění (CZ lokalizace)


Dokumentace k servisním zásahům (úkolům)

 • Stávající způsob uploadu povinných dokumentů byl nahrazen multiuploadem.
 • Pokud je vybrán konkrétní klient a je zaškrtnut checkbox Uložit dokumenty ke klientovi, tak jsou povinné dokumenty nahrány ke klientovi (buď do Dokumentů, nebo do Fotogalerie).
 • V Kartě klienta je možné tyto dokumenty smazat. Dokumenty však zůstanou u servisního zásahu.
 • Když v servisním zásahu dojde ke změně v zadaném klientovi, tak se povinné dokumenty nahrané u starého klienta automaticky přesunou do Karty nového klienta.

 

Další změny

 • Upraven export do Pohody
 • Upraven formát data v systému na DD.MM.YYYY (CZ lokalizace)
 • Upraveno zobrazování provize v Portálu Dealer
 • Přidáno ID ke službě v Kartě klienta / Aktivní služby
 • V API upraveno vyčítání korespondenční adresy u IPTV a CATV
 • Odstraněn problém při nevyplnění horního řádku při odesílání SMS v Ostatní / Volné SMS
 • Opravena kontrola zadávaných dat ve formuláři Hromadný email (Ostatní / Hromadné / E-mail)
 • Opravena funkce zapamatování předchozí volby Evidovat/Neevidovat v EET u příjmu hotovosti (CZ lokalizace)
 • Opraveno doplňování dat do Korespondenční adresy dle ARESu (CZ lokalizace)

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika