ISPadmin 5.09 beta1

Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Do systému byla přidána stránka Přehled rušení meteorologických radiolokátorů (Statistiky / Sez. vysílačů / tlačítko Zobrazit rušení radiolokátorů).
 • Výpis v tabulce čerpá data ze stránek ČHMÚ.
 • S tím je spojeno zobrazování alertu (upozornění) na úvodní straně. Tento alert vás upozorní na vaše zařízení, u kterého bylo zaznamenáno rušení radarů.
 • Kontrola údajů v systému probíhá 1x denně.
 • Vyřešené problémy si můžete v tomto alertu označit jako již vyřešené. K tomuto úkonu je potřeba mít v konfiguraci svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) nastaveno oprávnění Mazat v sekci Ostatní nastavení / Po přihlášení.

 

Kopírování routerů

 • V Hardware / Routery / Všechny přibyla nově možnost Kopírovat router.
 • Relevantní tlačítko se nachází na liště vedle možností Odstranit a Upravit.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do předvyplněného formuláře pro editaci routeru.
 • V tomto formuláři si nastavíte všechno potřebné a následně jej uložíte.
 • Vznikne nový router.
 • Tato funkce vám usnadní práci, pokud často vytváříte routery s obdobným nastavením.

 

Přidávání extra MAC adres

 • Bylo upraveno přidávání extra MAC adres v editaci routeru (typ routeru Mikrotik).
 • Vyplněné MAC adresy se nyní ukládají až po celkovém uložení nastavení routeru.
 • Doposud se tyto záznamy ukládaly ještě předtím, než jste nastavení routeru uložili.
 • Abyste odstranily MAC adresy, které nejsou na konci seznamu (například uprostřed nebo na začátku), musíte vymazat vyplněné hodnoty ve všech polích onoho řádku.

 

Vylepšení kontroly dle ARESu (CZ lokalizace)

 • Při kontrole klienta, který je součástí skupiny, která se registrovala pod společným DIČ, mohlo dojít při vstupu do Karty klienta ke zobrazení okna s navrženou opravou DIČ, protože v importu z ARESu je uvedena hodnota Skupinove_DPH, která může být v rozporu s hodnotou v poli DIČ.
 • Nyní je případný rozpor ignorován.
 • Při využití možnosti propsat údaje z ARESu do formuláře se v takových případech nepropisuje do pole DIČ hodnota Skupinove_DPH.
 • Pokud máte již hodnotu v tomto poli vyplněnou, tak není systémem přepsána.
 • Odpovídajícím způsobem byla upravena i utilita ARES Kontrola údajů v Ostatní / Nástroje.

 

Větší okna pro editaci textů

 • Do textových polí napříč systémem byla přidána ikona pro zvětšení.
 • Po kliknutí na tuto ikonu se otevře prostorné okno, do kterého můžete snadněji zadávat požadovaný text.
 • Následně okno zavřete pomocí nabízené ikony.

 

Pop-up okna

 • Do systému byla přidána prodleva pro zobrazení pop-up oken.
 • Tím se zamezí příliš rychlému přechodu mezi jednotlivámi okny.
 • Navíc se nebude zobrazovat více oken najednou.

 

Uzamknuté faktury

 • Ve Fakturace / Faktury / Faktury přibyl v tabulce nový sloupec za sloupcem Období.
 • Zobrazuje se v něm buď ikona červeného (uzamčeného) zámku nebo zeleného (odemčeného) zámku.
 • Pokud bude v daném období alespoň jedna faktura uzamčená, bude se zobrazovat ikona červeného (uzamčeného) zámku. Jinak tam bude ikona zeleného (odemčeného) zámku.
 • Ve Statistiky / Historie / Historie v sekci Fakturace / Faktury / Uzamknutí faktur je zobrazena historie zamykání a odemykání faktur.

 

Započítávat zaokrouhlení do DPH

 • Tuto funkci lze zapnout/vypnout v nastavení jednotlivých fakturačních skupin ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny.
 • Nastavení započítávání zaokrouhlení do DPH již není vázáno pouze na CZ lokalizaci.
 • Po updatu ISPadmina se u CZ lokalizace tato volba jednorázově zapne u všech fakturačních skupin.
 • U fakturačních skupin typu Neplátce není tato možnost dostupná.

 

Další změny:

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Po ručním vystavení faktury se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout fakturu, Zobrazit fakturu a Odeslat fakturu emailem.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury: V sekci s vyfakturovanými obdobími se nyní zobrazují všechny relevantní roky, ne pouze ten aktuální.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Upravit fakturu: Upravily se šířky jednotlivých sloupců. Sloupec Název byl podstatně rozšířen.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Vystavit opravný daňový doklad: Po vystavení ODD se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout ODD, Zobrazit ODD a Odeslat ODD emailem.
 • Karta klienta / Fakturace: Lepší grafické rozlišení odeslaných a neodeslaných faktur
 • Opraveno automatické zaškrtávání checkboxu Odesílat faktury emailem při vyplnění Emailu či Fakturačního emailu ve formuláři Přidat/editovat klienta.
 • Karta klienta / Smlouvy: Křížek ve sloupci Zobrazovat v KP se nezobrazoval správně. Opraveno.
 • Portál klienta: Název slevy se nyní propisuje i do Portálu klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny --> Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body --> klik na číslo v sloupci Počet klientů: Opraveno tlačítko Zpět.
 • Zvýraznění názvu SSID v přehledu zařízení
 • Nastavení / Tarify / Internet: Stránka přepsána
 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky: Přibyla zde možnost hromadně zkopírovat svátky do jednoho z následujících roků (maximálně 5 let).
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Upravena barva pozadí při hromadném generování faktur
 • Centrální sklad / Sklad / Přiřadit zboží: Při přiřazování zboží klientovi je nyní možno vyhledávat nejen dle jména, ale i dle klientského čísla.
 • Centrální sklad / Sklad: Funkce Fulltextové vyhledávání nyní vyhledává i v seznamu POPů.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika