ISPadmin 5.09 beta2

Prokliky u Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Pokud se vám na stránce Upozornění, která se objeví ihned po přihlášení do systému, zobrazí tabulka Rušení meteorologických radiolokátorů, tak máte nově možnost se odsud prokliknout do relevantní části systému
 • Pokud jde o síťové rozhraní nebo zařízení připojené k routeru, tak se prokliknete na příslušný router.
 • Pokud jde o službu Internet, tak se prokliknete do Karty klienta / Aktivní služby.
 • Pokud jde o přípojný bod, tak se prokliknete do seznamu přípojných bodů na konkrétním routeru.

 

Změna údajů klienta v Portálu klienta

 • Pokud je v položce ci_auth_requests_enable (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povoleno zasílání autorizovaných požadavků z Portálu klienta a pokud je zároveň v položce ci_enable_cllient_data_change (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povolena změna údajů klienta v Portálu klienta, tak si klient může změnit svou kontaktní emailovou adresu, telefonní a mobilní číslo a adresu.
 • V případě, že však chce změnit adresu, je nezbytné, aby poslal autorizovaný požadavek z Portálu klienta (tlačítko Zaslat autorizovaný požadavek na změnu adresy).
 • Tento požadavek obdrží uživatelé, kteří mají ve svém účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) v sekci Plánování zaškrtnut checkbox Posílat požadavky z KP.
 • Na základě tohoto požadavku pak mohou provést změnu v Kartě dotyčného klienta.

 

Formulář pro nastavení zálohování

 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do formuláře pro nastavení zálohování bylo přidáno pole Potvrdit heslo.
 • Toto pole by mělo pomoci předejít možným překlepům při zadávání hesla.
 • Pokud budou zadaná hesla odlišná, bude na to uživatel při uložení upozorněn zobrazenou hláškou.

 

Popis rezervovaných IP adres (IP Pools NAT)

 • Statistiky / IP rozsahy: V přehledu IP adres se u rezervovaných adres zobrazuje popis zadaný v Nastavení / IP Pools / IP Pools NAT (Poznámka).
 • Lze tak snáze a rychleji zjistit, o jakou IP adresu se konkrétně jedná.

 

Hromadné mazání faktur

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Přidáno oprávnění Smazat faktury pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury. Pokud je tento checkbox nezaškrtnutý, nemá daný uživatel oprávnění k hromadnému mazání faktur.
 • Statistiky / Historie / Historie: Na této stránce se v sekci Fakturace / Faktury přidala nová položka: Hromadné smazání faktur. Po kliknutí na tuto možnost se zobrazí informace o tom, kdo kdy hromadně smazal jaké faktury.

 

Možnost vyexportovat jednotlivé faktury do ZIP souboru

 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při kliknutí na tlačítko Vytisknout faktury se zobrazí okno, ve které je nově možnost zaškrtnout checkbox Jednotlivé faktury (ZIP).
 • Pokud jej zaškrtnete a následně kliknete na Provést, tak se místo jednoho PDF souboru se všemi fakturami vytvoří ZIP soubor, ve kterém jsou všechny faktury v samostatných PDF souborech.
 • Názvy PDF souborů se všemi fakturami a ZIP souborů: Invoices_FakturačníSkupina_Období nebo Invoices_Období. Jednotlivé faktury jsou pak nazvány Invoice_ČísloFaktury.

 

Další změny

 • Hardware / Routery / Všechny: Opraveno nastavování uplinku u switchů
 • Plánování / Přehled: Opravena funkce pro vyfiltrování konkrétního měsíce
 • Stornování úhrady faktury: Stránka opravena
 • Upraven Money S3 export
 • Drobné úpravy v zobrazení systému na různých zařízeních

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika