ISPadmin 5.10 beta1

Nový modul: Helpdesk

 • Do verze 5.10 beta 1 jsme přidali testovací verzi nového modulu Helpdesk.
 • Tento modul je primárně určen pro emailovou komunikaci mezi uživateli systému a klienty.
 • Modul vám na požádání aktivuje naše obchodní oddělení.
 • Lze jej bezplatně vyzkoušet do konce února.
 • Poté bude deaktivován.
 • Následně budete mít možnost si vybrat, zdali chcete Helpdesk používat v jeho placené verzi, či nikoliv.

 

Nový typ úhrady: Online platba kartou přes GoPay

 • V Portálu klienta je nově implementována podpora pro platbu kartou přes platební bránu GoPay.
 • Pro zprovoznění tohoto nového typu úhrady prosím konktaktujte naše obchodní oddělení, které vám sdělí všechny kroky, které je nutno v této věci podniknout.
 • Jakmile budou vyřízeny všechny formality, budete moci nabídnout tento typ úhrady svým klientům.
 • Úhradu pak bude možné provést v Portálu klienta pomocí tlačítka Online platba. Klient si v nabídce vybere možnost Zaplatit platební kartou a vyplní všechny potřebné údaje.

 

Blokování souběhu několika fakturačních akcí

 • Pokud provádějí uživatele v rámci konkrétní fakturační skupiny či konkrétního klienta v (přibližně) stejnou dobu několik fakturačních akcí (vystavování jednotlivých faktur, hromadné generování a mazání faktur, stornování faktur, dobropisování faktur, úpravy vyfakturovaných období, úpravy faktur, ...), budou všechny akce kromě jedné zablokovány, aby nemohlo dojít k nechtěným interferencím mezi těmito procesy.
 • U zablokovaných akcí se zobrazí hláška, která uživatele upozorňuje na fakt, že akci nebylo možné z nějakého důvodu dokončit či že platnost náhledu již vypršela.
 • Pokud chce uživatel akci přesto provést, je vyzván, aby začal odznovu, protože se fakturační data mezitím změnila.

 

Upravený formulář Souhlas s prolongací smlouvy (Cz lokalizace)

 • Ve formuláři Souhlas s prolongací smlouvy, který se zobrazuje v Portálu klienta, se u položky Název tarifu odstranilo zobrazování rychlosti.
 • Rychlost je nyní možno zobrazit v úplně nové položce Rychlost tarifu.
 • Aby se tak stalo, je potřeba mít ci_display_column_speed (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné) nastaveno na 1 (Zapnuto).

 

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do formuláře s údaji klienta (konkrétně do sekce Odlišná adresa odběratele) byl přidán checkbox, po jehož zaškrtnutí se tato odlišná adresa bude propisovat na faktury i jako adresa korespondenční.
 • Karta klienta / Informace: Opraven checkbox Nepozastavovat na zařízeních s Androidem
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při ukládání kopie služby
 • Opravena proměnná $VRACENA_SMLOUVA$
 • SledováníTV: Upravena synchronizace dat 
 • Hardware: Přidána podpora pro MikroTiky 60 GHz
 • Hardware / Switche: Přidána možnost zadat port u položky Aktivní odkaz
 • Plánování: Upraveno generování PDF úkolu (servisního zásahu)
 • Plánování: Upravena oprávnění pro použití tlačítka Otevřít úkol
 • Nastavení / Tarify: Opravena chyba při mazání tarifu
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba ve zobrazování přehledu

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika