ISPadmin 4.01

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

Import výpisu banky FIO přes API se prováděl původně 1x denně. Nově se tento import plateb spouští 1x za hodinu a importují se data z aktuálního dne.
Nově se ze switche vyčítají i MAC adresy, které přes port switche komunikují. Tyto MAC adresy jsou zobrazeny v menu "Routery" u každého switche po najetí myší na port switche, kdy se zobrazí detaily o portu switche. MAC adresy komunikující přes switch jsou zobrazeny v položce "Vyčtené MAC adresy"

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Routery / Radius / Log ověření
Routery / Radius / Aktivní klienti
Karta klienta / Radius
Karta klienta / Fotodokumentace
+ Je možné přidávat fotky do složek
+ Je možné importovat libovolné množství fotek najednou
+ Generují se náhledy fotek pro rychlejší zobrazení obrázku na stránce
Fakturace / Banka / FIO

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Slovenská Tatrabanka upravila formát exportu při párování plateb z emailu. Importní formát je nově upraven.
U mikrovlných spojů CANOPY u verze FW Platform:11/112211 a vyšší došlo ke změně formátu předávaných dat přes SNMP a následně frekvence spojů zobrazovaná v systému byla 100x vyšší než ve skutečnosti.
V kartě klienta v menu "Informace" se poznámky řadí od nejnovější (nahoře) po nejstarší.
Při zobrazení grafů zesilovače typu uživatele "Kabel" (připojení přes CMTS) se nezobrazují grafy signálu již odpojených uživatelů.

NOVINKY

Provedena optimalizace scriptů pro práci s mikrovlnými spoji SVM a komunikaci se zařízeními SNMP.
V headeru stránky se zobrazuje jméno přihlášeného uživatele systému.
V menu "Plánování / Výkaz" je nový checkbox "Pouze zkontrolované úkoly", který zobrazí pouze úkoly, které jsou zkontrolovány.
V kartě klienta v menu "Smlouvy" v seznamu smluv je nový sloupec "Zobrazovat v KP". Kliknutím na ikonu v tomto sloupci je možné vybrat smlouvy, které se mají klientům zobrazovat v klientském portálu.
V menu "Statistiky / Stat. serveru / Grafy" se nově zobrazuje také graf vytížení disku, který zobrazuje parametry získané příkazem iostat.
Pokud je u služby Internet nastavena rychlost 0/0 (bez omezení), tak se při přihlášení klienta do portálu klienta zobrazí u nastavení tarifu místo rychlosti linky "0/0" text "Neomezené".
V menu "Ostatní / Export / Klienti" je v exportovaném souboru přidán i sloupec "Bilance klienta".
Přidána nová systémová proměnná $FAX$, kterou je možné propisovat na smlouvy.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Nastavení / Číselníky / CATV přípojky
Karta klienta / Fakturace
Karta klienta / Radius
Nastavení / Číselníky / Centrální sklad

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Banka / Import" je možné uložit platby ve formátu XML. Ikona "XML" je umístěna v horní části tabulky vedle popisu "Tisk všech plateb za období".
V menu "Fakturace / Nastavení" je nový klíč "voip_dont_show_null_records_invoice". Pokud je hodnota nastavena na 1, tak se na vystavené faktuře za voip služby zobrazují pouze telefonní čísla, kde je fakturovaná částka vyšší než 0. Pokud na voip čísle není žadná fakturace, tak se na faktuře neobjeví.
V kartě klienta v menu "Aktivní služby" se nyní zobrazuje celková cena za všechny služby s DPH a také bez DPH.

MOBILNÍ SLUŽBA IPEX

Přidána podpora virtuálního operátora IPEX.
Podpora je přidána pro mobilní službu, kterou je možné přidat v kartě klienta. Po správném nastavení komunikace s IPEX ústřednou jsou automaticky stahovány data o uskutečněných hovorech, která jsou zobrazena u mobilní služby v kartě klienta.
Pro aktivaci komunikace s IPEX ústřednou je potřeba vyplnit následující položky v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné"
ipex_import_mobile_service = 1
voipex_username = uživatelské jméno do ústředny
voipex_password = heslo do ústředny
Pokud jsou nastavené údaje správné, tak se automaticky načtou hovory z ústředny (během 15ti minut). Tyto hovory je možné zobrazit na stránce "Ostatní / Import / IPEX". Zde jsou zobrazeny detailní statistiky o uskutečněných hovorech, SMS, MMS atd. Statistika je organizována po měsících, kde je u každého měsíce uvedeno kolik čísel se "spárovalo" se službou Mobil a které nikoli. Kliknutím na číslo je možné zobrazit detailní statistiky a případně založit správně službu mobil.
Pokud je správně založena služba "Mobil", tak v kartě klienta kliknutím na tlačítko detail se zobrazí detailní výpis hovorů pro toto číslo.

LOKALIZACE IT

Provedena úprava IT faktury (zobrazení data vystavení v popisu faktury)

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika