ISPadmin 4.02

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Opraveny chyby při editaci CATV přípojek (menu "CMTS / CATV / CATV přípojky"). Provedena optimalizace rychlosti stránek.

NOVINKY

V menu Ostatní / Nástroje je nový nástroj na čištění tabulky logu ověření Radiusu pro případ, že tabulka obsahuje příliš mnoho dat a starší záznamy jsou již zbytečné. Nástroj zobrazuje souhrn dat za dané měsíce a umožňuje promazání záznamů v rozmezí dnů (OD - DO).
Tlačítko Radius v kartě klienta nově zobrazuje počet služeb Radius a zobrazuje se jen klientům se službou Radius.
Při editaci switche v záložce "Routery" je nyní možné změnit router ke kterému je switch přiřazen.

ROUTERY - TYP RADWIN

Nově přidána podpora routerů RADWIN.
Při zadání routeru je možné vybrat typ routeru "Radwin". Pokud je tento typ vybrán, tak automaticky probíhá komunikace s tímto routerem a začnou se kreslit grafy přenosů na interfacech a síla wifi signálu u připojených klientů podobně jako u routerů UBNT.

FAKTURACE - EXPORT DO SYSTÉMU OMEGA KROS

Při exportu do účetního systému OMEGA KROS se ke každé exportované položce přidává předkontace z nastavení "accounting_code_for_service" a "accounting_code_for_demand".

FAKTURACE

Při automatickém odeslání faktury se jako email odesílatele nyní nastaví email a popis (jméno odesílatele), který je nastaven v údajích fakturační skupiny (menu "Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny").

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Karta klienta / Aktivní služby / Internet / Další IP adresy
Karta klienta / Aktivní služby / Internet / Podřízené služby

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika