ISPadmin 4.06

STABLE

OPRAVY

V souvislosti s úpravou funkce pro zarovnání grafů byla proměnná "rrd_graph_alignment" v menu Nastavení / Syst. nastavení / Obecné nastavena na hodnotu 0. Pokud tuto funkci chcete využívat, je nutné si opětovně pomocí této proměnné nastavit limit pro ořezávání špiček grafů.

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Opravena chyba vyhledávání v menu "Fakturace / Přehledy / Fakturace", kdy fulltext vyhledávání v některých případech nefungoval správně.
Opravena chyba v menu "Fakturace / Přehledy / Fakturace", kdy v případě vypnuté předkontace (v nastavení fakturace) nefungovalo zobrazení detailu po kliknutí na checkbox "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby".
Opravena chyba v menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení", kdy se do časového rozlišení započítávaly i zálohové faktury. Nyní se počítají pouze klasické faktury.
Emaily o přijatých platbách z banky ERA začaly chodit z nové adresy. Upraven script pro načítání emailu, aby akceptoval i tuto novou emailovou adresu.

KONVERZE SMLOUVY DO PDF

Při vytvoření smlouvy v kartě klienta automaticky během pár vteřin proběhne konverze do PDF a vedle ikony pro uložení RTF dokumentu se objeví také ikona pro uložení PDF dokumentu.
Více informací o správném použití PDF konverze dokumentu je uvedeno v changelogu verze 4.03 beta2.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Pokud byla u služby nastavena sleva do určitého data, tak při ručním vystavení faktury se tato sleva neuplatnila (při hromadné fakturaci ano). Nově se tato sleva do určitého data uplatní i při vystavení ruční faktury.

NOVINKY

V menu "Nastaveni / Syst. nastavení / Obecné" je klíč "rrd_graph_alignment". Nastavení této hodnoty slouží pro "ořezání" špiček grafů přenosů v případě výpadku komunikace se zařízením (v některých případech se do grafu zakreslily špičky v řádu Tbit/s). Nastavením této hodnoty je možné definovat maximální hodnotu (v Mbit/s), kterou může graf zobrazit. V případě nastavení hodnoty 1024 se nastaví maximální hodnota grafu 1Gbit/s.
V kartě klienta v menu "Informace" se zobrazují i další přiřazené VS, podle kterých se párují platby.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Fakturace / Přehledy /Fakturace
Fakturace / Přehledy / Účetní přehled
Fakturace / Přehledy / Klienti
Fakturace / Přehledy / Počáteční stavy
Fakturace / Přehledy / Průběžné položky
Nastavení / Ostatní / Šablony mailu
Nastavení / Ostatní / Šablony SMS
Karta klienta / Smlouvy / Odeslání emailem
Karta klienta / Aktivní služby / Služba VOIP / Další IP telefony

SMS

V menu "Statistiky / Stat. serveru / SMS" je možné zobrazit neodeslané SMS zprávy (připravené k odeslání).
Neodeslané zprávy je možné odstranit jednotlivě (kliknutím na ikonu odstranit u každé SMS zprávy) nebo je možné odstranit všechny neodeslané SMS zprávy kliknutím na tlačítko "Smazat neodeslané SMS".

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" je zobrazeno časové rozlišení vystavených faktur, které je potřebné pro účetní systém a správné zaúčtování. Kliknutím na checkbox "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby" se zobrazí detailní rozlišení podle jednotlivých služeb.

FAKTURACE - SLUŽBA IPTV

Nově implementována fakturace služby IPTV.
Po prvním provedení automatické fakturace služby IPTV doporučujeme provést kontrolu správné fakturace.

PLÁNOVÁNÍ

V menu "Plánování / Kalendář" je možné zobrazit v plánu úkolů i kalendář se zobrazením jednotlivých dnů v měsíci. Kliknutím na příslušný datum v měsíci se zobrazí úkoly plánované na tento den.
V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Plánování" je nová proměnná "planning_calendar_day_start", kde je možné nastavit zobrazení času pro každý den. Například když pracovní den začíná v 8 hod, tak se v kalendáři zobrazí čas od 8mi hod a na tento čas je možné nejdříve plánovat úkoly.

ROZHRANÍ PRO TECHNIKY

V seznamu klientů se zobrazuje telefonní kontakt na klienta.
Pokud je k úkolu přiřazena i nějaká služba klienta, tak se zobrazí její název, IP adresa, MAC atd.
Pokud je k úkolu přiřazena služba Internet, tak je možné zobrazení detailních grafů přenosů.
Zadané úkoly se technikovi synchronizují přes google kalendář, takže si je může zobrazit například na svém mobilním telefonu.

SMLOUVY - PROMĚNNÉ

Nově přidány proměnné, které je možné použít při vytváření smlouvy pro službu IPTV.
Nové proměnné jsou:
$IPTV_NAZEV_SLUZBY$ - Název služby
$IPTV_PRIPOJEN_OD$ - Připojen od
$IPTV_FAKTUROVAT_OD$ - Fakturovat od
$IPTV_OBDOBI$ - Fakturační období
$IPTV_C_SMLOUVY$ - Číslo smlouvy
$IPTV_CENA_BEZ_DPH$ - Cena za měsíc bez DPH
$IPTV_CENA_S_DPH$ - Cena za měsíc s DPH
$IPTV_BALICKY$ - Balíčky
$IPTV_BALICKY_CENA$ - Balíčky s cenou bez DPH
$IPTV_BALICKY_CENA_DPH$ - Balíčky s cenou s DPH

IT LOKALIZACE

Opravena chyba, kdy se na složence v IT lokalizaci chybně zobrazila částka k úhradě ve slovním vyjádření (číslo se automaticky převádí na text).

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika