ISPadmin 4.07

BETA3

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

V menu Ostatní / Export / Klienti jsou v exportu přidány dva sloupce. Jedná se o Trvání min. úvazku do a Prodloužení smlouvy automaticky.

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

V menu Ostatní / Import / IPEX je možné rozkliknout počet záznamů spárovaných, nesparováných a tím zobrazit detailní rozpis telefonních čísel (kliknutím na číslo počtu záznamů).

PLÁNOVÁNÍ

Opraveny chyby reportované uživateli.
V novém formuláři pro přidání nového úkolu již lze uložit úkol bez nutnosti vyplnění klienta či routeru.
Zrychlené načítání formuláře, hlavně díky upravenému výběrovému seznamu s klienty. Nyní se zobrazí předvyplněných 50 klientů, dalším psaním do výběrového seznamu se seznam klientů aktualizuje.
Nově se v plánování zobrazují také dlouhodobé úkoly. Dlouhodobý úkol je v denním plánu zobrazen v řádku s nespecifikovaným časem, v týdenním a měsíčním se roztáhne přes konkrétní dny.
Nastavení emailu z plánování se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Plánování" klíčem "planning_email_from" a "planning_email_from_txt". Zkontrolujte!
Při editaci úkolu se vedle jména klienta zobrazí ikona "lupa". Kliknutím na tuto ikonu se otevře karta klienta daného uživatele.
V kalendáři po najetí myši na úkol se zobrazí bližší informace o konkrétním úkolu. Nově je zde možné otevřít servisní list kliknutím na příslušnou ikonu.
Kliknutím na jméno klienta je možné otevřít přímo kartu klienta.

IP POOLS

V menu Nastavení / Syst. nastavení je nová záložka "IP POOLS".
Zde je možné přidávat rozsahy pro přidělování klientům připojeným přes RADIUS. Původně bylo nutné zadávat vždy rozsah IP adres pro radius na každý router, což v dnešní době není moc praktické.
Při zadání IP poolu pro Radius je možné z pop-up menu vybrat routery, pro které je tento rozsah IP adres platný. V praxi to znamená, že IP adresy z definovaného poolu se budou při vytváření služby Internet nabízet (přidělení IP adresy klientovi) klientům připojeným pouze ke konkrétnímu routeru. Ke každému rozsahu je možné vybrat více routerů v pop-up menu stiskem klávesy CTRL a vybráním routeru.
V další verzi systému se budou IP adresy z tohoto rozsahu nabízet při vytváření služby Internet (prozatím není ještě dodělané).

FAKTURACE

V menu Fakturace / Přehledy / Fakturace jsou po rozkliknutí detailu faktury (kliknutí na počet celkových, uhrazených, neuhrazených faktur) jsou uvedeny na konci sestavy součty sloupců.
V menu Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny je možné v nastavení fakturační skupiny označit checkbox "Skrýt fakturační skupinu". Pokud je tento checkbox označen, tak se v sestavách fakturace nezobrazují data pro tuto fakturační skupinu.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

Aktualizována knihovna generující automatické emaily odesílané systémem. Nyní by odesílané emaily neměly být označovány za SPAM.
V menu "Karta klienta / Informace / Odeslat SMS" je nyní možné poslat SMS na kontakty uvedené u kontaktních osob klienta.
Pro zadávání služby "Mobil" není povinné zadávat číslo SIM karty. Stačí zadat pouze telefonní číslo mobilní služby.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Karta klienta / Aktivní služby / VoIP / Další IP telefony
Routery / Routované sítě / Přidání nového rozsahu
Karta klienta / Informace / Odeslat SMS
Fakturace / Prehledy / Pohledávky / Statistika
Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky
Fakturace / Přehledy / Platby
Fakturace / Přehledy / Historie
Fakturace / Přehledy / Reverse charge
Fakturace / Přehledy / Historie změn
Plánování / Kalendář / Přidání úkolu
Ostatní / Import / IPEX

PLÁNOVÁNÍ

Kompletně přepsaná stránka přidávání úkolu do plánování přes kalendář. Kliknutím do kalendáře se otevře okno pro přidání nebo editaci úkolu. Záložka "Plánování / Přidej" zůstává "původní" z důvodu synchronizace s google kalendářem.
Při editaci jednotlivých polí nedochází ke zbytečnému znovunačítání (refresh) celé stránky jako dříve.
Nově je v kalendáři možné zvolit čas zadání a ukončení v intervalu 5 minut.
Možnost zadat datum a čas, do kdy má být úkol splněn (dlouhodobý úkol). Pokud je zadán čas splnění úkolu, tak se technikovi zobrazuje v kalendáři každý den dokud není úkol splněn.
Pokud je zadán úkol technikovi a je následně vybrán klient, ke kterému se úkol vztahuje, tak je možné označit smlouvy, které má technik ve svém rozhraní pro techniky (viz changelog 4.03 beta2) zobrazeny. Zde je možné technikovi například zobrazit předávací protokol, který klient podepsal při zřízení služby.
Úkoly pro techniky se mohou časově překrývat. Technik může mít tedy na jeden čas naplánovaných více úkolů.
V současné době není podporována synchronizace s google kalendářem. Nynější synchronizace ve "starém" přidávání úkolů ("Plánování / Přidej") bude googlem vypnuta v listopadu, nové "Google Calendar Api" prozatím není možné do ISPadmina implementovat z technických důvodů (Google nepodporuje přes API správu více kalendářů jako ve starém API). Na řešení synchronizace s Google kalendářem se pracuje.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ PRO SLUŽBU IPTV

$IPTV_STREET_INST$ - Ulice ( instalační )
$IPTV_CITY_INST$ - Město ( instalační )
$IPTV_Postcode_INST$ - PSČ ( instalační )
$IPTV_FLAT_INST$ - Byt ( instalační )
$IPTV_FLOOR_INST$ - Patro ( instalační )
$IPTV_INSTALLATION_FEE$ - instalační poplatek ( instalační )
FAKTURACE - SIPO SK

Rozšířena podpora importu slovenského SIPO pro níže uvedené typy:
"VPR" - exportní soubor uhrazených/vyplacených příkazů za dané období
"PSR" - exportní soubor z rozúčtováním zpracováných plateb

FAKTURACE VOIP

Pokud je u služby VOIP nastavené předplatné kreditu (v nastavení tarifu VOIP) a zároveň jsou u služby VOIP přidána další telefonní čísla, tak se předplatné kreditu použije pro všechna telefonní čísla (jak hlavní tel. číslo uvedené u služby VOIP, tak také všechny další telefonní čísla). Původně se předplatné kreditu použilo pouze pro "hlavní" telefonní číslo a nikoli pro další telefonní čísla uvedená u služby VOIP.

FAKTURACE

Přidána podpora SIPO pro Slovensko.
V menu "Fakturace / Nastavení / Banka / FIO" je nyní možné při zadání hashe pro stahování výpisu dát ke každému účtu i popis pro lepší rozlišení při větším počtu FIO účtů.
V kartě klienta v menu "Fakturace" jsou v detailu u každé faktury (kliknutím na tlačítko detail vedle faktury) zobrazeny podrobné informace o povedených úhradách na tuto fakturu.
V menu "Fakturace / Přehledy / Platby" je možné u každé fakturační skupiny provést export plateb do ABO (kliknutím na tlačítko EXPORT ABO). Exportovaná data jsou dle výběru filteru na stránce "Platby" (od-do, fulltex, případně další parametry výběru). Export plateb do ABO je dostupný pouze v lokalizaci CZ a SK.

FAKTURACE - EXPORT DO ÚČETNÍHO SYSTÉMU EKONOM

Při exportu do účetního systému EKONOM je možné nyní zadat prefix, který se přidá do exportu faktur pro import do účetního systému.
V menu "Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny" je možné po výběru a editaci příslušné fakturační skupiny zadat potřebný prefix do položky "Export prefix číselné řady" (například 000 nebo FAV). Tento prefix se následně zařadi do exportu faktur.

FAKTURACE MRP/KS - PŘEDKONTACE

Nově přidána možnost exportovat do účetního systému MRP/KS i předkontace k jednotlivým položkám.
Pokud je v systému aktivní použití předkontace (v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "předkontace" = 1), tak se ke každé položce faktury nastaví příslušná předkontace dle nastavení v menu "Nastavení / Aktivní služby / Předkontace" a v menu "Fakturace / Nastavení / Předkontace").
V případě správného nastavení se do exportu pro účetní systém MRP/KS provede export předkontací. V případě že se předkontace nepoužívají, tak se do položky předkontace v XML exportu dat nastaví "S" jako dříve.

ROUTERY - ROUTOVANÉ SÍTĚ

Nově je přepsána stránka "Routery / Routované sítě / Přidání nového rozsahu", kde je nyní možné provést přiřazení určitého rozsahu IP adres určeného pro klienty s přípojným bodem definovaným v záložce "Přípojné body" u routeru.
Pokud je rozsah IP adres definován pro přípojný bod, tak při přidání služby IPTV je možné po výběru routeru vybrat z pop-up menu také příslušný přípojný bod. Po výběru přípojného bodu se nabízené IP adresy pro set top box zobrazí pouze pro tento přípojný bod a nenabízí se ostaní IP adresy definované pro jiné přípojné body. Toto je vhodné řešení ve větších sítích (většinou optických), kdy je celá optická síť připojena k jednomu routeru, který má například 200 VLANů (pro každý vchod jeden). V těchto případech by se při přidání set top boxu nabízelo minimálně 200 IP rozsahů a technik by nevěděl na který IP rozsah je potřeba set top box připojit. Po přidělení IP rozsahu k jednotlivým přípojným bodům se po výběru nabízí pouze omezený IP rozsah platný pro daná kriteria.
Tento systém bude implementován i při přidávání dalších služeb (v rámci přepisování jednotlivých stránek do nového frameworku).

CMTS - INTEGRACE MINICMTS

Nově je přidána podpora headendu MINI CMTS společnosti LICA.
Při přidání CMTS headendu k routeru je možné z pop-up menu vybrat typ headendu "MiniCMTS" a je nutné zadat IP adresu a SNMP community pro přístup na headend (SNMP přístupy je nutné vytvořit přes management CMTS).
Pokud jsou všechny údaje správně zadány, tak se z headendu načítají hodnoty signálu, které se zobrazí do grafu podobně jako u ostatních CMTS headendů.

TARIFY

Upraveno zadávání tarifů v menu "Nastavení / Tarify / Internet", kde je nově možné zadat pro kterou lokalitu je tarif platný, pro který typ uživatele je tarif platný a zda je aktivní. Toto detailnější rozlišení tarifů bude použito při zadání služby "Internet" pro jednodušší zadávání tarifu. V případě že je v systému mnoho tarifů, které jsou například určené pro některé lokality nebo typ připojení, tak bylo komplikované vybrat u klienta při přidání služby Internet správný tarif. Zda je tarif aktivní nebo neaktivní bude použito pro případ, že se již tarif novým klientům nenabízí, ale starší klienti jej ještě mají přidělený.
Při přidávání a editaci tarifů je možné zvolit "Lokalitu" a "Typ připojení".
Pokud je zvolen Typ uživatele "Kabel", neni možné zvolit "Typ připojení".
V seznamu tarifů (menu "Nastavení / Tarify / Internet") jsou zobrazeny sloupce "Lokalita" a "Typ připojení".
V seznamu tarifů přidán sloupec "Aktivní", na který je možno kliknout a tím měnit tarif z aktivního na neaktivní a naopak.

RADIUS

V menu "Routery / Radius / Log ověření" a "Routery / Radius / Aktivní klienti" po kliknutí na jméno klienta v seznamu přístupů se otevře "Karta klienta / Aktivní služby".

CENTRÁLNÍ SKLAD

Při převodu zboží do průběžných položek lze nově do popisu položky vepsat i záruční dobu. Stejně tak při propisování systémové proměnné $USER_GOODS$ lze propsat záruční dobu. Nastavení se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Centrální sklad".

LOKALIZACE LT

Na hotovostním dokladu se zobrazí správně částka převedená na slovní vyjádření.

LOKALIZACE IT

v menu "Fakturace / Faktury" je po výběru fakturační skupiny možné pro každý měsíc stáhnout SEPA soubor pro bankovnictví.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika