ISPadmin 4.08

STABLE verze

Obsahuje změny z verze 4.08 beta1, 4.08 beta2 a 4.08 beta3

IPEX - ZJIŠTĚNÉ PROBLÉMY V KOMUNIKACI

V závislosti na hlášených problémech providerů s nekorektním vyčítáním dat z ústředen klientů přes SOAP rozhraní byl zjištěn problém na straně společnosti IPEX, kdy funkce pro export dat se chovala nekorektně a nenačetla kompletní data z ústředen do systému ISPadmin a dále v tomto případě nevrátila žádný chybový kód, který by naznačil problém s vyčítáním.
Funkce byla na straně IPEXu již opravena, aby se v případě nekorektního vyčtení dat vrátil chybový kód a v systému ISPadmin byla, vzhledem k uvedenému problému, doplněna další kontrola s automatickým pokusem o znovunačtení dat z ústředen v případě vrácení chybového kódu při prvotním importu dat.
Uvedený problém NEBYL způsoben na straně systému ISPadmin a v případě potřeby dalšího řešení této nepříjemné záležitosti, vzhledem k fakturaci ke koncovým klientům, kontaktujte prosím přímo společnost IPEX.

BETA3

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Při automatické konverzi dokumentu do PDF se některé fonty nezobrazily správně. Chyba je opravena.
Aplikována záplata na chybu BASH SHELLSHOCK (CVE-2014-6271).

FAKTURACE - ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

V menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" se nově započítávají i dobropisy a je možné třídit podle faktur nebo dobropisů.
V menu "Fakturace / Banka / Email" je možné nyní vyřadit jednotlivou platbu v případě že je přijato například 6 plateb, z toho se 5 plateb spáruje a 1 platba se nespáruje. Pokud se tuto platbu nedaří identifikovat, tak je možné ji přesunout do neidentifikovaných plateb. Dříve bylo možné odstranit pouze celý email přijatý od banky a nikoli jednotlivou platbu.

PORTÁL KLIENTA

V klientském portálu se pod seznamem faktur zobrazuje i celková bilance klienta.

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované providery.

MINICMTS

V kartě klienta (v menu "Statistiky") je nyní možné provést restart modemu klikutím na tlačítko "Restart modemu" u příslušného modemu.
Restart modemu bude následně proveden během 10ti minut.

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Přehledy / Fakturace" je pod sestavou zobrazen přehled uhrazených a neuhrazených faktur a dále faktur ve splatnosti.
V menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" v detailu jednotlivého měsíce je v sestavě doplněno jméno klienta (s odkazem do karty klienta) a s možností zobrazení faktury ( kliknutím na ikonu PDF )

BETA1

OPRAVY

Opravené nahrazování systémové proměnné pro odesílání faktur "$INVOICE_PRICE$" a "$INVOICE_PRICE$_WITHOUT_VAT". Systémová proměnná "$INVOICE_PRICE$" byla nahrazena za novou proměnnou "$INVOICE_PRICE_WITH_VAT".

NOVINKY

SMS z karty klienta je možné nyní rozdělovat po X znacích. Nastavení se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" klíčem "sms_divide_after_chars". Hodnota "0" znamená, že SMS se nebudou rozdělovat a jiná hodnota znamená, po kolika znacích bude SMS rozdělena.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

    Karta klienta / Statistika Internetu
    Fakturace / Pokladna
    Fakturace / Přeplatky / Přeplatky
    Fakturace / Přeplatky / Nedoplatky
    Fakturace / Přeplatky / Započteno

PDF KONVERZE DOKUMENTŮ

V posledních verzích se ukázalo, že konverze pomocí Libre Office do PDF je pouze obtížně použitelná a vytvoření šablony dokumentu v RTF je nekompatibilní mezi různými verzemi textových procesorů (Libre Office, Open Office, Microsoft Word). Z tohoto důvodu je konverze dokumentů do PDF kompletně přepsána za použití nové komponenty, která zajistí správnou konverzi dokumentu do PDF.
Nově je možné pro vytváření šablony dokumentu použít formát RTF, DOC a DOCX. Pro tvorbu je možné použít Microsoft Word, případně Open Office či jinou alternativu. Výsledný dokument (smlouva), kde se proměnné nahradí za skutečné údaje se uloží ve zdrojovém formátu (rtf, doc nebo docx) a automaticky se dokument uloží ve formátu PDF.
Pokud se provede upload nového dokumentu (šablony) v menu "Nastavení / Ostatní / Smlouvy", tak automaticky během pár vteřin proběhne konverze do PDF a vedle ikony pro uložení RTF dokumentu se objeví také ikona pro uložení PDF dokumentu. Kliknutím na tuto ikonu je možné zobrazit náhled šablony dokumentu v PDF. Opětovným uploadem zdrojového dokumentu se opět provede automatická konverze a je možné zobrazit nový náhled dokumentu.
V Kartě klienta v menu "Smlouvy" je možné vytvořit dle uloženého vzoru smlouvu nebo jiný dokument. Po uložení dokumentu proběhne nahrazení proměnných za správné hodnoty a dokument je uložen ve zdrojovém formátu (rtf, doc nebo docx). Automaticky proběhne opět konverze do PDF.
Kliknutím na ikonu zdrojového formátu (rtf, doc nebo docx) je možné dokument otevřít například ve Wordu a provést případné korekce a úpravu dokumentu. Následně je možné dokument opět uploadovat ke klientovi a tím se původní dokument nahradí novou verzí a opět se provede automatická konverze do PDF. Ikona pro upload dokumentu je umístěna u každého dokumentu napravo vedle ikony pro odeslání dokumentu do emailu.
Nyní je tedy možné používat pro vytváření zdrojových dokumentů například Word nebo Open Office a používat nativní formát textového procesoru. Není nutné dokument ukládat do RTF, kdy většinou došlo ze změně formátování, fontu atd.

MIKROTIK

Od verze 6.18 API mikrotiku používá jiný formát pro signal-strength, takže se nekreslily grafy signálu. Nyní je implementován nový formát API Mikrotiku.

UBNT EDGE ROUTER

Přidána podpora UBNT Edge routeru.
V menu "Routery" je možné při přidání routeru vybrat typ "Ubiquiti Edge Router".
Po zadání přihlašovacích údajů se během pár minut zobrazí základní informace (interface, CPU atd ...) a začnou se kreslit grafy přenosu a zatížení CPU.

RADIUS

Pokud je na routeru aktivován RADIUS (nastavení příslušných parametrů při zadání routeru), tak nově systém podporuje autorizaci klientů do wireless access listu. Před připojením klienta na AP na rádiovou kartu je klientova MAC nejdříve ověřena přes RADIUS a pokud je autorizace úspěšná, tak se klient na AP připojí. V opačném případě je připojení zamítnuto.
Nově je možné při použití ověřování klientů přes RADIUS také klienty shapovat na nadřazeném routeru. To je vhodné v případě, že potřebujete klienty ověřovat přes radius, který podporuje pouze agregaci 1:1 a zároveň potřebujete provádět agregaci na centrálním shaperu. U routeru, který ověřuje klienty přes RADIUS je možné vybrat nadřazený router (pop-up menu "QOS provádět na routeru") pro shaping. Shapování bude nastaveno dle nastaveného tarifu stejně jako u ostatních služeb. (FD, HD, agregace). Podmínkou pro zapsání pravidel je, aby shapovací router NEMĚL nastaveno taktéž ověřování přes RADIUS. Pokud nebudou splněny tyto předpoklady nedojde k zapsání pravidel. Pokud jsou všechny podmínky splněny, tak se klient ověří pomocí RADIUSu a na centrálním routeru se nastaví standardní shapovací pravidla.

PLÁNOVÁNÍ

Po najetí myší nad úkol (menu "Plánování / Kalendář") se zobrazí info rámeček s detailními informacemi o úkolu. Nyní je možné kliknout na název úkolu (nadpis úkolu). Tímto se zobrazí detailní informace pro daný úkol. Jsou zde vidět veškeré informace, dokumenty, smlouvy, řešení a celá historie úkolů. Na konci detailních informací je tlačítko přímo pro editaci tohoto úkolu.
Při doplnění informací o řešení úkolu je nyní automaticky předvyplněn přihlášený technik.
Upraven vzhled přidávání úkolu, využitím prostoru do šířky.
V pop-up menu Klient se nyní zobrazuje v závorkách klientské číslo z důvodu možnosti mít klienty se stejnými jmény.
Pokud přidává nový úkol "Vedoucí plánování", zobrazí se mu na výběr pouze technici, které má "pod správou".

FAKTURACE

Menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" je možné u každého měsíce zobrazit detailní sestavu s rozpisem jednotlivých faktur započtených do časového rozlišení.
Na hotovostním dokladu se pod jménem klienta zobrazuje také číslo klienta (přidělený VS) pro lepší identifikaci.
V záložce "Fakturace / Banka / Import" při výběru typu importu nyní systém nabízí pouze typy importu bankovního výpisu pro danou lokalizaci (banka, která se v konkrétní zemi používá).

HN LOKALIZACE (HONDURAS)

Přidána podpora importního formátu banky "BANCO DE OCCIDENTE" a "BANCO DE PAIS". V menu "Fakturace / Banka / Import" je možné nyní importovat tento typ bankovního výpisu.

NZ LOKALIZACE (NEW ZEALAND)

Přidána podpora importního formátu banky "Bank of New Zeland". V menu "Fakturace / Banka / Import" je možné nyní importovat tento typ bankovního výpisu.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika