ISPadmin 4.09

OPRAVY

V poslední verzi 4.08 se v některých případech vyskytla chyba, která měla za příčinu nefunkčnost plánovače úloh CRON.

PDF KONVERZE DOKUMENTŮ

Přidány fonty, které se při konverzi používají. Doporučujeme používat níže uvedene fonty, protože u těchto je zaručena 100% konverze do PDF dokumentu. V případě použití jiných nepodporovaných fontů může dojít při konverzi k automatickému nahrazení jiným fontem a výsledný dokument nemusí odpovídat vstupnímu dokumentu.

Podporované fonty jsou:

Andale Mono

Arial

Arial Black

Arial Narrow

Calibri

Comic Sans MS

Courier New

Georgia

Impact

Times New Roman

Trebuchet MS

Verdana

Webdings

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika