Obsah dokumentace

Dokumentace v podstatě kopíruje menu systému ISPadmin, tzn. jednotlivé články jsou rozčleněny do kategorií menu ISPadmin (např. Klienti, Fakturace, Nastavení apod.) a tam, kde je to vhodné, jsou kategorie sloučeny do nadřazené kategorie (např. Správa klientů zahrnuje menu Klienti a zároveň Kartu klienta).

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika