Fakturace

Modul Fakturace kompletně řeší veškeré finanční náležitosti spojené s poskytováním internetového připojení a přidružených služeb. Systém je vhodný jak pro vedení daňové evidence, tak i podvojného učetnictví.

Systém provede každý měsíc automatické vystavení faktur všem klientům, které jsou vytvářeny jako PDF dokumenty. S fakturami v tomto formátu lze snadno manipulovat, přeposílat a také jednoduše tisknout.

Vystavené faktury je možné odesílat na klientské emaily nebo klasicky zasílat pozemní poštou. Nechybí ani možnost vytisknout konkrétní fakturu pro osobní předání. Vystavené faktury si klient může také kdykoliv zobrazit ve svém Portálu klienta a pokud jsou do systému pravidelně zadávány příchozí platby, mají klienti přehled i o zaplacených fakturách.

Generování a přehled vystavených faktur je veden v jednotlivých fakturačních skupinách. V přehledu jsou zobrazeny variabilní symboly pro jednotlivá období, počty faktur, ceny bez a s DPH, DPH, datum vystavení a jméno osoby, která faktury vygenerovala.

Systém kontroluje úhrady faktur podle importovaného bankovního výpisu, kdy je schopen platby automaticky párovat. Nechybí však ani možnost zadávat úhrady i ručně. V případě prodlení úhrady provede ISP admin pozastavení neuhrazené služby klienta do doby, něž bude platba uhrazena, poté se opět pozastavená služba automaticky zpřístupní.

Modul fakturace umožňuje také generování upomínek všem klientům s překročenou dobou splatnosti, vystavení samostatných faktur, řešení přeplatků, nedoplatků, zápočtů a dalších účetních operací.

Faktury je možné exportovat do nejčastěji používaných účetních systémů.

Úvod do fakturace

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika