Faktury

 

Faktury

 

Hlavní funkcí této záložky je generování nových faktur za poskytované služby, zpracování již vystavených faktur, jejich tisk a export do účetních programů.

 

 

Kliknutím na Generovat nové faktury za měsíc ... pro ... můžete hromadně vygenerovat faktury za poskytované služby. Máte-li založenou pouze jednu fakturační skupinu, jako první nabídka této obrazovky bude nabízena volba generování nových faktur pro aktuální fakturační měsíc. Pokud máte definováno více fakturačních skupin, je nutné nejprve vybrat konkretní fakturační skupinu, aby se zobrazila volba pro generování faktur s popisem vybrané fakturační skupiny.

 

Před potvrzením vygenerování faktur doplňte následující údaje:

 

 • Počáteční číslo faktury / SS, resp. Počáteční VS: Tímto číslem nastavíte číselnou řadu faktur. Pokud zadáte číslo 2016000001, tak toto číslo dostane první faktura a další generované faktury dostanou vždy číslo poslední faktury navýšené o 1. Systém při následném generování nabídne vždy nejvyšší číslo faktury v dané fakturační skupině. Číselná řada musí být pro každou fakturační skupinu jiná. Doporučená délka čísla faktury je maximálně 10 znaků, jelikož banky a ekonomické programy převážně počítají s tím, že na faktuře má VS nebo SS maximálně 10 znaků. Více o číslování faktur naleznete na následujících stránkách: Jak nastavit číslování faktur a Změna číselné řady pro fakturaci.
 • Datum vystavení: Datum, které bude zobrazeno na faktuře jako Datum vystavení. Přednastaven je vždy první den měsíce, pro který se faktury generují.
 • Zdanitelné plnění: Datum, které bude zobrazeno na faktuře jako Datum zdanitelného plnění. Přednastaven je vždy první den měsíce, pro který se faktury generují.

 

Po úspěšném vygenerování faktur systém automaticky nabídne následující měsíc. Pokud ale z nějakého důvodu potřebujete generovat faktury pro jiný měsíc, než Vám systém nabízí, můžete jej nastavit v FakturaceNastaveníFakt. skupiny. Při editaci fakturační skupiny změňte položku Zúčtovací období.

 

Kromě generování faktur je na této stránce možné si zobrazit přehled faktur vystavených pro jednotlivá fakturační období. Můžete si zvolit, jaký rok se má zobrazit a jaké typy faktur se mají zobrazit (Klasické, Zálohové, Všechny). O zálohových fakturách více zde.

 

Období  Jednotlivá fakturační období vždy jako jednotlivé měsíce
Čísla faktur Rozsah čísel faktur zahrnutých v daném fakturačním období
Počet

Počet vystavených faktur pro dané fakturační období

Částka bez DPH Součet všech částek na vystavených fakturách bez DPH
DPH Součet všech částek daně na vystavených fakturách
Částka s DPH Součet všech částek na vystavených fakturách s DPH
Datum vytvoření Datum, kdy bylo provedeno vygenerování faktur
Vytvořil Jméno uživatele, který faktury vygeneroval

 

 

Po vygenerování faktur s nimi můžete dále pracovat. Po kliknutí na   máte následující možnosti:

 

Zobrazit faktury Zobrazí vybrané faktury v PDF. Můžete si navíc zvolit, že chcete zobrazit jen faktury s určitým typem platby.
Vytisknout faktury Vytiskne vybrané faktury. Můžete si navíc zvolit, že chcete vytisknout jen faktury s určitým typem platby.
Zobrazit faktury zasílané pozemní poštou

Zobrazí náhledy jen těch faktur, které jsou určeny pro zasílání pozemní poštou. Faktury jsou zobrazeny každá na vlastním listu A4, počet stran PDF souboru tedy odpovídá počtu vystavených faktur. Pokud má některý z klientů nastaven typ úhrady Složenka, vystavené faktury budou vykresleny zkráceně, protože ve spodní části listu je umístěn vzor pro vyplnění reálné složenky. Tato položka se zobrazuje pouze tehdy, máte-li v detailech některých klientů nastaveno Zaslání faktur pozemní poštou.

Vytisknout faktury zasílané pozemní poštou
Vytiskne pouze faktury, které jsou určené k odeslání pozemní poštou. Faktury se tisknou na originální listy České pošty, které ve své spodní částí obsahují odtržitelnou složenku  Poštovní poukázka typu A). Do části se složenkou se tedy bude tisknout pouze čistý text. Takto vystavenou složenkou je možné uhradit požadovanou platbu na kterékoliv pobočce České pošty. Tato položka se zobrazuje pouze tehdy, máte-li v detailech některých klientů nastaveno Zaslání faktur pozemní poštou.
Kontrolní hlášení pro DPH Vytvoří kontrolní hlášení pro DPH z vybraných faktur

Odeslat faktury emailem Odešle vybrané faktury emailem. Pokud má klient nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle tento email na adresu uvedenou u položky billing_mail ve Fakturace Nastavení Obecné.
Označit faktury jako odeslané Označí vybrané faktury jako odeslané.
Exportovat faktury Exportuje vybrané faktury do Vámi zvoleného formátu pro potřeby účetních programů. Tato položka se zobrazuje pouze v případě, že jste si export faktur povolili, viz níže.
Vygenerovat SIPO soubor Více o SIPO zde.
Vygenerovat inkasní soubor Vygeneruje inkasní soubor
Vygenerovat SEPA soubor Vygeneruje SEPA soubor, a to pouze pro klienty s nastaveným typem úhrady SEPA. Tato možnost se nabízí pouze v případě, že daný měsíc obsahuje alespoň jednu fakturu s typem úhrady SEPA.
Uzamknout faktury Uzamkne vybrané faktury. Pokud jsou faktury takto uzamčeny, není možné je upravit, stornovat, změnit data a adresy a do tohoto období vystavit další fakturu. Uzamykání a následné odemykání může provést pouze MasterAdmin nebo Hlavní účetní.
Smazat faktury Smaže vybrané faktury
Pokud si zvolíte, že chcete faktury odeslat, máte na výběr z následujících možností:
 
 • Označit faktury jako odeslané
 • Odeslat všechny faktury
 • Odeslat pouze neodeslané faktury
 • Použít šablonu emailu - šablony na zasílání emailů lze definovat v NastaveníOstatníŠablony mailů.
 • Zadat předmět emailu
 • Zadat text emailu do editoru
 • Odeslat SMS zprávou
 • Použít šablonu SMS zprávy - šablony na zasílání SMS lze definovat v NastaveníOstatníŠablony SMS.
 • Zadat text SMS zprávy
Všechny vystavené faktury je možné exportovat do běžně používaných účetních systémů. Výběr vašeho účetního programu proveďte v FakturaceNastaveníObecné, kde upravíte položku Export faktur na číselnou hodnotu dle zvoleného programu. Pokud si nepřejete využívat exportu faktur, nastavte hodnotu "0" pro žádný export. Tím se na řádcích s vystavenými fakturami nebude zobrazovat žádná nadbytečná ikonka. Při najetí kurzoru myši nad ikonku účetního programu se zobrazí informační popisek informující o typu exportu a také o datumu, kdy byl export faktur proveden naposledy. V případě, že ještě nebylo exportování faktoru do účetního programu provedeno, zobrazí se text "Dosud neodesláno". Barevná ikonka účetního programu oznamuje, že export ještě nebyl proveden. Pokud má ikonka zašedlou barvu, znamená to, že export byl pro tyto faktury již proveden. Kliknutím na ikonku účetního programu se zobrazí obrazovka s možnostmi exportu faktur. Bez ohledu na typ exportu se vždy zobrazí seznam všech klientů s přehledem použitých specifických a variabilních symbolů.
 
Podrobnější informace o možnostech exportu faktur naleznete zde:

 
Při samotném exportu si můžete zvolit:
 
 • zdali se mají faktury označit jako exportované
 • zdali se mají exportovat všechny faktury
 • zdali se mají exportovat pouze neexportované faktury
 • druh exportu
 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika