Účetní přehled

 

Na této stránce máte přehled o fakturách dle zdanitelného plnění.
V přehledu můžete filtrovat dle roku, měsíce, fakturační skupiny a typu faktury.

Přehled obsahuje následující informace:

 

  • Jméno klienta
  • Zákaznické číslo
  • Variabilní symbol
  • Datum vystavení
  • Datum splatnosti
  • Datum úhrady
  • Datum zdanitelného plnění
  • Částka bez DPH
  • DPH
  • Částka s DPH

 

icon lupa Zobrazí/Nabídne ke stažení konkrétní fakturu v PDF.
icon pdf1Zobrazit přehled faktur v PDF Export celého přehledu do PDF
icon pdf1Zobratit faktury Export všech faktur do PDF
icon csvExport do CSV Export všech faktur do CSV

icon info Kliknutím na jméno klienta se zobrazí Karta klienta, kliknutím na VS pak detaily faktury.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika