Statistika

 

Tato stránka zobrazuje statistiku pohledávek dle splatnosti.
V seznamu si můžete filtrovat dle fakturační skupiny a typu faktury.

 

V přehledu jsou pohledávky rozděleny následovně:

 

  • Pohledávky ve splatnosti
  • Pohledávky po splatnosti do 30 dnů
  • Pohledávky po splatnosti 31 dnů až 60 dnů
  • Pohledávky po splatnosti 61 dnů až 90 dnů
  • Pohledávky po splatnosti 91 dnů až 180 dnů
  • Pohledávky po splatnosti 181 dnů až 365 dnů
  • Pohledávky po splatnosti více jak 365 dnů

 

V přehledu je u každé kategorie uveden počet faktur, počet klientů a dlužná částka. K dispozici jsou také celkové hodnoty.

 

icon lupa

Zobrazit seznam pohledávek spadajících do dané kategorie. V seznamu si pak můžete nechat jednotlivé pohledávky (faktury) zobrazit (icon lupa) či vytisknout (icon print). Detailní statistiku si můžete vyexportovat kliknutím na  icon pdf1Zobrazit detail statistiky pohledávek. Export do CSV lze provést kliknutím na icon csvCSV.

icon info Kliknutím na jméno klienta se dostanete do Karty klienta. Pokud myší přejedete přes SS, zobrazí se vám pop-up okno s dalšími informacemi o dané faktuře. 

icon pdf1 Exportovat pohledávky z dané kategorie do PDF 
Zobrazit statistiku pohledávek v PDF icon pdf1 Exportovat statistiku všech pohledávek do PDF

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika