Platby

 

Na této stránce máte přehled o všech platbách.

 

V přehledu máte následující informace:

 

 • Datum platby
 • Jméno klienta
 • Variabilní symbol
 • Specifický symbol
 • Variabilní symbol faktury
 • Specifický symbol faktury
 • Částka platby

 

Možnosti práce s platbami:

 

Filtrování
 • Filtrování dle času (rok, měsíc, den)
 • Filtrování dle fakturační skupiny
 • Filtrování dle typu platby
 • Vyfiltrování spárovaných/nespárovaných plateb
 • Vyfiltrování vyřazených plateb
Vyhledávání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Vyhledávání dle variabilního symbolu
 • Vyhledávání dle specifického symbolu
 • Vyhledávání ve Vámi zvoleném časovém období
Export
 • V CZ a SK lokalizaci je možné u každé fakturační skupiny provést export plateb do ABO kliknutím na export do Abo. To, která data budou exportována, závisí na nastavení filtru na této stránce (OD - DO, VS, SS a fulltex).
 • Seznam plateb je taktéž možné exportovat do PDF/XML kliknutím na Tisk plateb v pdf icon pdf1/Export XML.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika