Přeplatky

 

Na této stránce je zobrazena evidence přeplatků u klientů s možností přeplatky započíst.
V seznamu je možno filtrovat dle roku, měsíce a fakturační skupiny.

 

Přehled obsahuje následující informace:

 

  • Jméno klienta
  • Zákaznické číslo
  • Přeplatky
  • Bilance
  • Datum

 

icon pdf1Zobrazit přehled všech přeplatků v PDF Vyexportuje seznam všech přeplatků do PDF
zápočet Zobrazí menu Fakturace na Kartě klienta, kde můžete přeplatek vypořádat podle potřeby.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika