Započteno

 

Na této stránce máte přehled o všech započtených přeplatcích.
Můžete zde filtrovat dle roku a měsíce.

Přeplatky je možno započíst ručně v detailu faktury, na kterou chcete přeplatek započíst. Další možností je započítávat přeplatky automaticky, kdy systém při generování faktur přeplatek do právě vystavované faktury započte automaticky. Pro automatické započítávání faktur je potřeba mít v FakturaceNastaveníObecné nastavené ID preplatky = 1.

 

V přehledu máte k dispozici následující informace:

 

  • Datum, kdy byl zápočet proveden
  • Uživatel, u kterého byl zápočet proveden
  • Popis podrobností zápočtu

 

Přehled is můžete exportovat do XML kliknutím na Export do XML.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika