Započteno do DPH

 

V FakturaceNastaveníFakt. skupiny je možné si nastavit, aby Vám systém započítával přeplatky do DPH. Tuto možnost povolíte zatrhnutím položky Zahrnout přeplatky do DPH. Dále je potřeba nastavit číselnou řadu, ve které systém bude nové přeplatky evidovat. To provedete v položce Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady).

 

Systém při vzniku přeplatku automaticky vytvoří daňový doklad na nově vzniklý přeplatek, na kterém je vyčísleno DPH z přijaté částky. Pokud je pak takový přeplatek odečten z vystavené faktury, je zde také odečteno DPH, které již bylo zaevidováno při vzniku přeplatku. Přeplatky zahrnuté do DPH a veškeré vystavené doklady naleznete v FakturacePřeplatkyZap. do DPHPřehled a FakturacePřeplatkyZap. do DPHDle skupin. Pokud plánujete tuto možnost využívat, doporučujeme se ve všeobecných podmínkách zmínit o zacházení s přeplatky.

 

 

Na této stránce máte přehled o přeplatcích započtených do DPH.
Můžete zde filtrovat dle roku, měsíce a fakturační skupiny.

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Jméno klienta
 • Zákaznické číslo
 • Cena bez DPH
 • DPH
 • Cena s DPH
 • Datum úhrady

 

icon pdf1 Zobrazí konkrétní fakturu s přeplatkem.
icon pdf1Zobrazit přeplatky Vyexportuje všechny faktury do PDF
icon pdf1Zobrazit přehled všech přeplatků v PDF Vyexportuje všechny přeplatky započtené do DPH

 

Na této stránce máte přehled o přeplatcích započtených do DPH rozdělený dle fakturačních skupin.
Můžete zde filtrovat dle roku a měsíce.

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Fakturační skupina
 • Celkem faktur
 • Cena bez DPH
 • DPH
 • Cena s DPH

 

Export přehledu do PDF lze provést kliknutím na icon pdf1Tisk v PDF.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika