Upomínky

Menu Fakturace Upomínky slouží k ručnímu generování hromadných upomínek a jejich přehledu a k přehledu automaticky generovaných upomínek. O automatickém generování upomínek zde.

 

 

Na této stránce můžete generovat ručně upomínky a následně s nimi dále pracovat.

K vytváření upomínek se dostanete kliknutím na Generovat upomínky.

Název - Můžete využít šablony, popř. předvyplněné hodnoty změnit či je vyplnit od začátku po novu.

 

V přehledu si můžete zjistit, kdy byly upomínky vystaveny, jaký je jejich počet, kdo je vystavil a podle které šablony byly vystaveny.

V přehledu můžete dále provést následující operace:

 

 • Zobrazit upomínky pro klienty se šablonou složenky
 • Zobrazit upomínky pro klienty bez šablony složenky
 • Zobrazit upomínky pro klienty se šablonou složenky, kteří mají zakliknuto Faktury poštou
 • Zobrazit upomínky pro klienty bez šablony složenky, kteří mají zakliknuto Faktury poštou
 • Zobrazit klienty bez emailu a telefonu
 • Odeslat upomínky na uživatelské emaily
 • Odeslat upomínky SMS
 • Zobrazit detaily upomínek
 • Odebrat upomínky

 

 

Na této stránce máte přehled o automatických upomínkách. Můžete si zde zjistit následující informace:

 

 • Datum a čas, kdy byly upomínky odeslány
 • Šablona, která byla použita
 • Počet odeslaných upomínek

 

V seznamu si můžete filtrovat dle měsíce, roku a použité šablony.

Detaily o jednotlivých upomínkách si můžete zobrazit kliknutím na ikonku v posledním sloupci.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika