Faktury

 

Na této stránce máte přehled o stornovaných fakturách. Můžete zde zjistit následující informace:

 

  • Datum a čas, kdy byla faktura stornována
  • Jméno klienta, kterému byla faktura stornována
  • Variabilní symbol na dané faktuře
  • Cena bez DPH uvedená na faktuře
  • Cena s DPH uvedená na faktuře
  • Kdo fakturu stornoval
  • Důvod, proč byla stornována

 

icon lupa Zobrazí stornovanou fakturu
icon check ko Vymaže fakturu
Obnoví stornovanou fakturu. S ní je potřeba dále pracovat na Kartě klienta / Fakturace.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika