Import

Tato stránka slouží pro import bankovních souborů s platbami pro potřeby párování plateb v modulu fakturace. Po importu souboru se systém pokusí platby automaticky spárovat s vystavenými fakturami na základě párovacích pravidel nastavených v Fakturace Nastavení Banka Pravidla.

Pokud není možné zadané platby zpracovat automaticky, zbylé platby se označí jako Nespárované platby a lze je poté spárovat ručně. Platby nesouvisející s fakturací služeb mohou být označeny jako Neidentifikované a nebudou dále zpracovány.

 

Klikněte na Choose File a vyberte soubor z lokálního, popř. síťového disku. Vyberte Typ - typ importovaného souboru - a klikněte na Importovat.
icon info2 Nápovědu k importovaným souborům získáte kliknutím na toto tlačítko.

Po nahrání souboru se zobrazí informace Import proběhl úspěšně v horní části obrazovky a soubor je zařazen do přehledu importovaných souborů.

Při výběru typu importu systém nabízí pouze typy importu bankovního výpisu pro danou lokalizaci (banka, která se v konkrétní zemi používá).

 

Importy je možné filtrovat dle roku, měsíce a typu. Platby (všechny nebo jen nespárované) je možné exportovat do tří formátů: PDF, CSV a XML.

  Neidentifikované platby - zobrazí neidentifikované platby v systému.

V přehledu vidíte základní informace o jednotlivých vložených souborech:

Datum importu Datum, kdy byl soubor vložen
Název importovaného souboru Kliknutím na soubor jej můžete zobrazit / uložit.
Počet záznamů Počet položek, které soubor obsahoval
Spárováno Počet automaticky spárovaných plateb podle nastavených pravidel. Kliknutím na číslo zobrazíte spárované položky, kterým můžete kliknutím na icon delete btsp zrušit spárování.
Nespárováno Počet nespárovaných plateb - kliknutím na číslo je zobrazíte a zároveň je můžete přiřadit ke klientům, tzn. spárovat.
Duplicitní záznamy Počet duplicitních plateb
Provede tzv. znovuspárování. Využitelné v případě, že změníte párovací pravidla.
icon pdf1 Uloží importovaný soubor do pdf.
icon delete btsp Odstraní importovaný soubor.

 

Kliknutím na číslo ve sloupci Nespárováno zobrazíte párovací tabulku jednotlivých položek importního souboru.
  Spárovat Zobrazí vyhledávací obrazovku, kde můžete vyhledávat podle jména klienta nebo variabilního/specifického symbolu faktury. Kliknutím na Přidat do kreditu přidáte klientovi nespárovanou platbu do kreditu. Kliknutím na Spárovat pak nespárovanou platbu přiřadíte k vystavené faktuře.
Přesune platbu do neidentifikovaných plateb v systému.
Systém při ručním párování platby zobrazuje informaci o tom, zda-li číslo bankovního účtu platby bylo nalezeno u více klientů. Pokud je číslo nalezené u více klientů, tak je možné toto číslo u zvoleného klienta odstranit. Pokud je číslo nalezeno u více klientů, není možné provést automatické spárování platby na základě pravidla pro párování plateb obsahující podmínku na shodnost čísel účtů.
 
 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika