Email

 

Na této stránce máte přehled o došlých emailech z banky. K tomu, abyste mohli této funkce využít, potřebujete mít nastavený emailový účet:

 

Funkce umožňuje automatické párování úhrad přes avízo, které zasílá banka emailem při každé došlé platbě. Podmínkou správného fungování je možnost mít v bankovnictví nastaveno automatické zasílání kreditního avíza při došlé platbě. Pokud toto banka umožňuje, tak systém každých 5 minut kontroluje nové příchozí zprávy a pokud souhlasí všechny atributy emailu, tak provede automatické spárování úhrady s fakturou. Tento systém poskytuje velice rychlé párování plateb a téměř online zpracování.
Tímto způsobem je možně odbourat pravidelné ruční stahování a vkládání bankovních výpisů. Jeden email může obsahovat více plateb.
V praxi se může stát, že na email pro bankovní výpisy je doručen jiný email než avízo o platbě (např. spam, měsíční výpis ve formátu PDF ... ). Tento email je poté v seznamu emailů zobrazen jako email s počtem záznamů 0. Takový email je možné přesunout do Seznamu vyřazených emailů kliknutím na .


Pokud dojde k jakékoli chybě při zpracování emailu (chybné heslo do emailové schránky, neplatný výpis, apod. ), tak je tato chyba zaslána na email, který je uveden v Fakturace Nastavení Obecné, ID billing_mail.

 

Nestačí nastavit emailový účet, formát emailu musí být zároveň podporován systémem ISPadmin. Aktuálně je podporováno 24 různých formátů emailů, mezi nimi:

 

V přehledu můžete filtrovat dle času (rok, měsíc, den) či dle stavu plateb (vyřazené, nezpracované, nespárované)

  Vyřazené emaily - zobrazí emaily vyřazené z párování.

V přehledu vidíte základní informace o jednotlivých emailech. Důležité položky:

Zobrazí daný email
Datum importu Datum, kdy byl email stažen z emailového účtu.
Počet záznamů Počet položek, které soubor obsahoval
Spárováno Počet automaticky spárovaných plateb podle nastavených pravidel. Kliknutím na číslo zobrazíte spárované položky, kterým můžete kliknutím na zrušit spárování.
Nespárováno Počet nespárovaných plateb - kliknutím na číslo je zobrazíte a zároveň je můžete přiřadit ke klientům, popř. vymazat.
Vyřazené platby Počet vyřazených plateb
Zařadí email mezi vyřazené. Ke znovuzařazení emailu do párovacího procesu klikněte na   Vyřazené emaily a v daném řádku na .

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika