Peněžní deník

 

Na této stránce máte možnost spravovat peněžní deník. Ten slouží jako evidence příjmů a výdajů.

 

Nové záznamy můžete vkládat kliknutím na + Přidání záznamů do peněžního deníku. Do formuláře pak zadáte všechny nutné informace:

 

 • Kategorie peněžního deníku
 • Skupina peněžního deníku
 • Fakturační skupina
 • Příjem / výdej
 • Částka
 • Popis
 • Číslo dokladu
 • Datum

 

Záznamy je možné odstranit kliknutím na ikonku v posledním sloupci tabulky.

 

Samotný přehled obsahuje následující informace:

 

 • Kategorie peněžního deníku
 • Skupina peněžního deníku
 • Fakturační skupina
 • Popis - Obsahuje jměno klienta, kterého se daná položka týká.
 • Číslo dokladu
 • Datum
 • Příjem / výdej
 • Částka
 • Mezisoučet
 • Vložil
 • Celkem

 

V přehledu záznamů lze filtrovat dle následujících kritérií:

 

 • Rok
 • Měsíc
 • Fakturační skupina
 • Kategorie peněžního deníku
 • Skupina peněžního deníku
 • Příjem / výdej

 

Export do PDF provedete kliknutím na Vytisknout peněžní deník.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika