Šablony faktur

 

Šablony lze na této stránce přidávat a editovat icon edit, popř. mazat icon delete btsp.

 

 

Název šablony Identifikační název, využitelný zde i v Kartě klienta při vystavování samostatné faktury.
Název Název fakturované položky
Jednotka Měrná jednotka položky, např. "hod.", "ks"
Počet Počet měrných jednotek
Cena s DPH Cena za jednotku s DPH
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

icon delete btsp Vymaže položku.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika