Obecná služba

Služba, která přímo nespadá do žádné z těchto definovaných služeb: Internet, CATV, VOIP, DVBC, IPTV, Mobil. Přesto se jedná o službu, která se pravidelně opakuje a následně fakturuje klientovi, např. webhosting, správa sítě apod.

 

Šablony lze na této stránce přidávat a editovat icon edit, popř. mazat icon delete btsp.

 

 

Název šablony Identifikační název, použije se při přidávání obecné služby.
Název Název fakturované položky
MJ Měrná jednotka položky, např. "hod.", "ks"
Počet MJ Počet měrných jednotek
Cena MJ s DPH Cena za jednotku s DPH
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

icon delete btsp Vymaže položku.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika