Pravidla

fakturace parovaci pravidla

 

Funkčnost a zpracování pravidel

 

Systém při automatickém zpracování importu plateb projde aktuální pravidla pro párování plateb a najde vyhovující fakturu nebo klienta dle kritérií u jednotlivých pravidel. Platba tak bude spárovaná s fakturou nebo připsána do kreditu klienta dle prvního pravidla, které nalezne fakturu nebo klienta dle zadaných kritérií pravidla. Pro zachování funkčnosti je vytvořeno šest systémových pravidel, které fungují stejně, jako fungovalo párování dříve. Tyto pravidla není možné mazat ani upravovat. U každého pravidla je možnost ho ve sloupci Aktivní aktivovat icon check ko / deaktivovat icon check ok.

 

 

Kliknutím na se dostanete na stránku, kde můžete zadat nové pravidlo. Formulář, který na této stránce musíte vyplnit, sestává ze tří částí:

 

Výběr typu párování

 

 • Párovat platby dle údajů uvedených u: Klient
  Platby se budou párovat na základě údajů uvedených v Kartě klienta (Číslo klienta, Přiřazený VS).
 • Párovat platby dle údajů uvedených u: Faktura
  Platby se budou párovat na základě údajů uvedených ve vystavených fakturách (Číslo faktury, Číslo klienta, Přiřazený VS).

 

Kritéria

 

Kritéria, dle kterých bude provedeno spárování platby. Musí být vyplněno vždy minimálně jedno kritérium. Pokud je uvedeno více kritérií, tak pro spárování platby musí být splněna veškerá kritéria.

 

 • VS platby musí být shodný s: Číslo faktury, Číslo klienta, Přiřazený VS
 • SS platby musí být shodný s: Číslo faktury, Číslo klienta, Přiřazený VS
 • Poznámka u platby musí být shodná s: Číslo faktury, Číslo klienta, Přiřazený VS
 • Číslo bankovního účtu klienta musí být shodné s číslem bankovního účtu u platby: Ano, Ne
 • Částka platby:
  • = Faktura – Částka platby musí být shodná s částkou faktury (faktura uhrazena).
  • < Faktura – Částka platby musí být menší než částka faktury (faktura částečně uhrazena)
  • > Faktura – Částka platby musí být větší než částka faktury (faktura uhrazena a zbytek automaticky přisán do kreditu)

 

Akce při splnění kritérií

 

 • Akce:
  • Spárovat k nejstarší faktuře - Platba bude spárována s nejstarší fakturou klienta.
  • Spárovat k nejnovější faktuře - Platba bude spárována s nejnovější fakturou klienta.
  • Přidat do kreditu - Platba bude spárována a připsána do kreditu klienta.
 • Poznámka: Informace, která bude uvedena u platby spárované dle tohoto pravidla.

 

 

Po vytvoření a sestavení pravidel je možné si Otestuj pravidla pro párování plateb otestovat správnou funkčnost pravidel. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář, kam je možné vypsat údaje o platbě (VS platby, SS platby, Číslo bankovního účtu, Částka, Poznámka). Kliknutím na Otestovat se spustí samotný test. Po jeho skončení se zobrazí tabulka s pravidly, kde u každého je seznam nalezených faktur nebo klientů. Zeleně je pak vyznačeno pravidlo, dle kterého by byla platba spárována.

 

 

V přehledu najdete všechny potřebné atributy, které se jednotlivých pravidel týkají. Pomocí šipek v sloupci Priorita si můžete jednotlivá pravidla seřadit dle svých potřeb. Při párování jsou pak pravidla procházena v pořadí, jaké jste si stanovili.

 

Priorita Určuje pořadí, v jakém se budou pravidla vyhodnocovat.
Párovat platby dle údajů uvedených u Údaje platby se porovnávají s údaji na faktuře / s údaji u klienta.
VS platby musí být shodné s Číslo faktury / Číslo klienta / Přiřazený VS 
SS platby musí být shodné s Číslo faktury / Číslo klienta / Přiřazený VS 
Poznámka platby musí být shodná s Číslo faktury / Číslo klienta / Přiřazený VS
Číslo účtu Číslo bankovního účtu klienta je / není shodné s číslem bankovního účtu u platby.
Částka platby Částka platby se rovná / je větší / je menší než Faktura
Poznámka Poznámka, která bude uvedena u spárované platby 
Akce Určuje, co se provede, pokud je shoda mezi platbou a pravidlem. 
Aktivní Možnost de/aktivace pravidla
Editace a smazání Vlastní pravidla lze editovat nebo mazat, systémová pravidla je možné pouze deaktivovat. Pravidlo lze editovat pouze, pokud je aktivní.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika