Předkontace

 

V této záložce si můžete nastavit vlastní předkontace. Systém při výběru předkontací bude nabízet výběr právě z těchto předkontací doplněných o předkontace služeb. Předkontace slouží pro analytické rozdělení výnosů za jednotlivé služby, zboží apod.

Vytvoření nové předkontace provedete kliknutím na a vyplněním polí Popis (Název předkontace) a Předkontace (Číslo překontace). V této záložce máte samozřejmě také přehled o již vytvořených vlastních předkontacích.   

icon info2 Pokud není u položky služby vybrána žádná předkontace, tak systém uplatní globální předkontaci vybranou pro obecnou službu (Nastavení Aktivní služby Obecné).

 

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Pokud v FakturaceNastaveníObecné povolíte možnost predkontace, tak v FakturaceNastaveníPředkontace je možné předkontace nastavit. Tyto Vámi nastavené předkontace se promítnou při dalším vystavení faktur. Př exportu do POHODY pak systém v případě, že jsou předkontace zapnuty, přidává ke každé exportované položce její nastavenou předkontaci. Pro export je použito nastavení číslo předkontace, pokud číslo předkontace není uvedeno je zde použit název předkontace.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika