Avíza

 

S každým uhrazením faktury je možné zaslat klientovi avízo (email, SMS) o správném spárování faktury a platby. Na této stránce je možné si nastavit šablony avíz.

 

icon info2 V Kartě klienta lze vypnout/zapnout zasílání avíz u jednotlivých klientů.

 

Šablony lze na této stránce přidávat a editovat icon edit, popř. mazat icon delete btsp.

 

 

  Seznam systémových proměnných - O systémových proměnných zde.

Název Název nebo krátký popis šablony
Fakturační skupina Je možné rozdělit avíza podle fakturačních skupin. Je možné u každého vzoru avíza vybrat z pop-up menu fakturační skupinu, pro kterou toto avízo platí. Pokud není fakturační skupina uvedena, tak vzor avíza platí pro klienty ve všech fakturačních skupinách. V případě že je fakturační skupina vybrána, tak se při automatickém odeslání avíz odešlou upomínky pouze pro určené fakturační skupiny.
Skupina klienta

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Stav klienta

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Zaslat emailem

  Nastaveno
   Nenastaveno

Předmět emailu Předmět odesílaného emailu. U avíz posílaných prostřednictvím SMS se nepoužije.
Text pro email Pomocí HTML editoru vytvořte vlastní text avíza, můžete využít systémové proměnné.
Zaslat SMSkou

  Nastaveno
   Nenastaveno

Text pro SMS V případě avíza přes SMS se při psaní textu zobrazuje na kolik zpráv bude SMS rozdělena a kolik znaků SMS obsahuje, aby bylo možné optimalizovat počet odesílaných SMS. I zde můžete využít systémové proměnné.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika