Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně následný den. Zde uvedený příklad je platný pro přechod z roku 2017 na 2018.

icon info2 Jak nastavit číslování faktur

Hromadné generování faktur

Při první fakturaci v roce 2018 je nutné nastavit novou číselnou řadu. Při vystavení faktur je potřeba přepsat políčko Počáteční číslo faktury: v Fakturace Faktury Faktury například na 2018000001. Tím se automaticky vytvoří nová číselná řada pro rok 2018.

alert icon  Nová číselná řada pro zvolenou fakturační skupinu musí být vyšší než nejvyšší použité číslo faktury u dané fakturační skupiny. Pokud by byla nová číselná řada nižší, systém by při dalším vystavení použil nejvyšší číslo faktury a to by navýšil o +1.

U většiny případů je potřeba změnit pouze číslo roku. Např. z řady 2017XXXXXX na 2018XXXXXX.
Pokud by stará číselná řada byla např. sedmimístná 217XXXX, musí být nová řada vždy vyšší.
Buď 218XXXX a nebo o celý řád XXXXXXXX (osmimístná).

 

Vytvoření samostatné faktury pro klienta

K nastavení nové číselné řady může dojít i vytvořením samostatné faktury pro individuálního klienta. Pokud tedy vystavujete u klienta samostatnou fakturu, je potřeba stejným způsobem změnit Číslo faktury v Kartě klienta, Fakturace - icon create invoice Vystavit fakturu


S výše uvedenou změnou číselné řady pro fakturaci mohou souviset i následující témata:

Přeplatky

Pokud zahrnujete přeplatky do DPH (Fakturace Nastavení Fakt.skupiny), je potřeba v sekci Přeplatky změnit políčko Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady): podle stejné logiky.

Hotovostní platba klienta

Pokud používáte číslování hotovostních dokladů pro platby klientů v závislosti na fakturačních skupinách (nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad_rozdeleni = 1), je potřeba změnit Číslo hotovostního dokladu v Kartě klienta, Fakturace - icon money acceptPřijmout platbu v hotovosti.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika