Tarify

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Tato záložka zobrazuje detailní prehledy vytvořených tarifů služeb. Zde je možné vytvářet nové tarify, popř. editovat existující. Takto definované tarify lze později využívat u přidávání aktivních služeb jednotlivým zákazníkům.

V případě tarifů služby Internet můžete zároveň zobrazit klienty s daným tarifem.

Tarify se nastavují pro tyto služby:

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika