Internet

Služba Internet je služba poskytování připojení k síti Internet prostřednictvím některé z těchto technologií: WiFi, LAN, FTTB, ADSL, FTTH
V systému jsou přednastavené tyto typy internetových služeb: CMTS, WIFI, Radius, PPPoE, L2TP
Tyto služby nelze vymazat. Další typy služeb se nastavují v NastaveníČíselníkyKlientiTypy služeb

Tarify ke službě Internet se nastavují v NastaveníTarifyInternet

 

Typ klienta

Označuje typ připojení klienta, např. WiFi 5GHz, RADIUS apod. Typ klienta se nastavuje v NastaveníČíselníkyKlientiTypy služeb

Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

Typ připojení O nastavení typů služeb

Popis tarifu Název tarifu tak, jak se zobrazuje v systému.
Zkratka (propisuje se na fakturu) Název, který se bude propisovat na fakturu.
CMTS filename

Slouží k bootování modemu se specifickým konfiguračním souborem, např. s podporou VoIP nebo speciálním QOS.

Pokud je tato položka vyplněna, tak systém automaticky do DHCP serveru nastaví pro boot modemu tento konfigurační soubor. Tento konfigurační soubor však musí být vytvořen v externí utilitě a musí být na server nahrán do adresáře /data/support/tftp_root/.
Pokud není tato položka vyplněna, tak systém automaticky vytvoří standardní konfigurační soubor.

Download/Upload Rychlost pro Download/Upload v kbit/s. (Zároveň můžete změnit rychlost Download/Upload, která se zobrazuje na smlouvě - viz políčka Download/Upload pro propisování na smlouvu)
Agregace Poměr sdílení rychlosti mezi klienty na jedné lince.
Cena s DPH Cena tarifu za měsíc a s DPH. Cena bez DPH se automaticky vypočte na základě nastavení DPH sazby z ID dph v Fakturace Nastavení Obecné.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Typ tarifu

Full duplex – download/upload zároveň

Half duplex - dělení nastavené rychlosti

Burst limit Maximální rychlost stahování v kbit/s po dobu zvýšené rychlosti. Je vhodné nastavit dvojnásobek rychlosti downloadu daného tarifu, aby byl výsledný efekt dobře viditelný. Přidělení této rychlosti je v řádu několika vteřin, dle nastavení Burst time.
Burst threshold Limit v kbit/s, při kterém se funkce Burst aktivuje. Hodnota by musí být nižší, než je download rychlost daného tarifu. Po uplynutí doby Burst time se rychlost stahování vrací zpět na hodnotu zadanou v tarifu po celou dobu stahování. Další aktivace Burstu proběhne teprve, až když rychlost stahování klesne pod tento zadaný limit.
Burst time Doba ve vteřinách, po kterou bude nastavena zvýšená rychlost - optimální hodnota je 10s, pro jistější ovlivnění měřáků rychlosti můžete zadat 20s. (ve skutečnosti je to asi jen 1/3 zadané doby)
Priority Každý tarif má určitou prioritu v udělování volného pásma, tím získá přednost před ostatními toky. Nižší hodnoty mají přednost před nižšími. Hodnoty 1-2 nechte vyhrazeny routerům, systému, vlastním sítím, které chci upřednostnit. Hodnoty od 3-8 pak pro klienty. Nastavení platí pouze při použití na routeru MikroTik.
Nezobrazovat přenesená data a FUP v portálu klienta Vztahuje se k zobrazování informací v Klientském portálu.
Datové limity (v GB)

Ze seznamu vyberte směr, pro který si přejete FUP používat: DOWNLOAD, UPLOAD nebo oba směry toku dat. Nastavení FUP, k disposici jsou čtyři úrovně postupného omezení v nichž může postupně přitvrzovat vůči klientům "stahovačům" v rámci daného tarifu. Možnosti jsou široké, od zrušení Burstu, přes snížení rychlosti v řádech hodin, dnů, týdnů a měsíců až k časově omezenému pozastavení služby.

Nastavení Nezapočítávat data do FUP v období umožněte povolit určitou část dne, kdy se nebudou aplikovat omezení datových limitů. Např. noční hodiny, kdy je nejmenší traffic a tím motivovat klienty ke stahování jen v době, kdy zůstává značná část konektivity neužitá.

Fakturace nadlimitních dat

Fakturace nadlimitních dat může být uplatněna u tarifů s omezením objemu stažených dat. Po překročení určitého limitu dat v GB za měsíc můžeme účtovat další, nadlimitní objemy dat v jednotkách MB danou finanční částkou. Opět je možné povolit úsek dne, který se nebude do nadlimitních dat započítávat.

Aby se propisovala na fakturu i cena za nadlimitní data, je nutné mít tuto volbu zatrženou a také správně zvolené nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID fakturace_nadlimitnich_dat - Nastavení, který měsíc se bude fakturovat. Fakturace měsíc zpětně - 0, nebo fakturovat aktuální měsíc - 1.

(Při nastavení na 1 se musí faktury např. na Leden generovat nejdřív 1.února), jestliže fakturujete nadlimitní data, máte tedy 2 možnosti:

  • 0 - Vystavujete faktury v lednu na leden, nemáte tedy k dispozici nadlimitní data za leden, proto se připočítají nadlimitní data o měsíc zpětně.
  • 1 - Vystavujete faktury za leden a přejete si i nadlimitní data za leden, musíte tedy tyto faktury vystavit až po posledním dni v lednu (v měsíci, za který vystavujete).
Časové omezení Nastavení ovlivňující rychlost připojení klientů jednotlivých tarifů podle určených denních hodin, popř. víkendů a svátků. Toto nastavení nalezne využití zejména u tarifů určených pro domácnosti, jelikož v pracovní době zůstávají domácí přípojky většinou nevyužity, proto je nastavena nižší rychlost a ušetřená konektivita se může použít na pokrytí potřeb firem. Naopak v době, kdy se klienti vyskytují doma, např. od 17h, víkendy a svátky, kdy firmy neprodukují tak velký traffic jako v pracovní době, je rychlost připojení navýšena právě na domácích přípojkách. Pojmem Svátky se myslí záznamy z Nastavení Číselníky Plánování Svátky.
 

Přehled definovaných tarifů určených pro poskytování služby Internet. Pro zobrazení pouze určitých tarifů klikněte na příslušné tlačítko (např. , CMTS)

Zobrazení klientů, kteří využívají příslušný tarif.
Zobrazení atributů služby Radius, pomocí tlačítka lze přidat další.
icon check ko/ icon check ok Aktivace / deaktivace příslušného tarifu
icon statistics blue Grafy sdíleného tarifu
Vytvoření kopie tarifu
icon edit icon delete btsp Editace / výmaz příslušného tarifu

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika