VoIP

VoIP je služba umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

 

 

Název Název tarifu tak, jak se zobrazuje v systému.
Zkratka Název, který se bude propisovat na fakturu.
Cena s DPH Cena tarifu za měsíc a s DPH. Cena bez DPH se automaticky vypočte na základě nastavení DPH sazby z ID dph v Fakturace Nastavení Obecné.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Předplatné kreditu

Možnost předplatit kredit u daného tarifu.

Při zaškrtnutí je zadaná měsíční částka odečtena od provolané částky. V případě, že je provolaná částka nižší než předplatné, tak se fakturuje plná částka předplatného. To v praxi znamená, že pokud je předplatné 100Kč a provoláno je hovorné za 250Kč, tak klient zaplatí 100Kč v rámci tarifu + 150Kč za to, co provolal navíc. Pokud klient provolá pouze 50Kč, tak zaplatí částku 100Kč v rámci tarifu + 0Kč za to, co provolal navíc.

Pokud není zaškrtnuto, klient platí vždy paušální částku + celou částku za hovorné.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika