IPTV

 

 

Název Název tarifu tak, jak se zobrazuje v systému.
Zkratka Název, který se bude propisovat na fakturu.
Cena Cena tarifu za měsíc a s DPH.
ID tarifu na ústředně ID, které Vám dodá Váš IPTV operátor, a podle tohoto ID dochází ke spárování Vašeho IPTV tarifu z ISPadmin proti ID tarifu poskytovaného middleware IPTV operátora.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika