Obecné

V této záložce můžete provést nastavení systému ISPadmin. Obsahuje přehled hodnot pro obecné nastavení celého systému, vyjma Fakturačního modulu.

Každý parametr (ID) má tuto strukturu:

jméno Jméno je unikátní a neměnné (ani mezi jazykovými mutacemi).
popis Stručný popis parametru, včetně nápovědy
hodnota Aktuálně nastavená hodnota parametru. Hodnoty jsou číselné nebo nabývají hodnot ano icon check ok/ ne icon check ko, popř. slovních hodnot.
icon edit Editační tlačítko - zobrazí okno s možností editace hodnoty (Uložit / Zpět)

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika